Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Könyvtár és Levéltár, Keszthely

Alapítás: 1987

H-8360 Keszthely, Deák F. u. 16.
T: (06 83) 545-117
Fax: (06 83) 545-143
Internet: www.georgikon.hu

Munkatárs:

Pőr Csilla könyvtárigazgató
E-mail: por.csilla@uni-mate.hu

A Levéltár gyűjti a kar valamennyi szervezeti egységénél keletkezett történeti értékű iratot, valamint a jogelődök, a megszűnt szervezeti egységek iratait. Az 1797-1848-ig terjedő időszak iratanyaga a Magyar Országos Levéltárban található. A Levéltár legértékesebb iratai a jogelőd intézményekből származnak: Országos Gazdászati és Erdőszeti Felsőbb Tanintézet (1865-1866), Országos Gazdászati Tanintézet (1866-1869), M. kir. Felsőbb Tanintézet (1869-1874), M. kir. Gazdasági Tanintézet (1874-1906) és a M. kir. Gazdasági Akadémia (1906-1945). A hallgatói anyakönyvek sorozata 1797-től megmaradt. A levéltári anyag terjedelme 214,2 ifm.