Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

Alapítás: 1993

H-2100 Gödöllő Páter Károly u. 1. Főépület
Telefon: +36 28 522–004; +36 28 522–000/1170
Fax: +36 28 410–804
E-mail: titkarsag@lib.szie.hu; leveltar@lib.szie.hu
Honlap: http://lib.szie.hu/

Munkatársak:

Géczy Tamás

Irataink

Az 1945 előtti időszakból a Budapesti királyi Magyar Tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kar Mezőgazdasági Szakosztályának, valamint a Magyar királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági és Állatorvosi Kar Mezőgazdasági Osztályának (mint jogelődöknek) hallgatói nyilvántartásai kerültek levéltárunkba.
Az Agrártudományi Egyetem 1945 utáni történetére vonatkozó minden jelentős forrás csoport (tanácsülési jegyzőkönyvek, iktatott iratok, hallgatói nyilvántartások, Személyzeti Osztály, Műszaki Igazgatóság iratai) a kutatók rendelkezésére áll.
Értékes irat együtteseink még a Kassai Gazdasági Akadémia 1883-1919, a Kolozsvári Gazdasági Akadémia 1906-1945 között keletkezett tanulmányi nyilvántartásai, valamint az Állattani Kutatóintézet (Magyar királyi Állat–Élettani és Takarmányozási Kísérleti Állomás) 1896 és 1969 közötti évekből fennmaradt iratai.