Tagok kategória bejegyzései

Állatorvostudományi Egyetem Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum

Alapítás: 1986

H-1078 Budapest, István u. 2.
H-1400 Budapest, Pf. 2.

Munkatársak:

Bozó Bence

Az Állatorvostudományi Egyetem mindig is egyedüliként képzett állatorvosokat a hazai felsőoktatásban, így levéltára nemcsak az univerzitás, hanem a hazai állategészségügy történeti tanulmányozásának is fontos műhelye. Öt fondfőcsoportra tagolódik. Az első az 1787. évi alapítástól kezdve tartalmaz iratokat az egyetem valamennyi korszakából. A második a funkcionális, az oktatáshoz csak közvetve kapcsolódó szervezeti egységek, a harmadik a tanszékek dokumentumait foglalja magába. A negyedik gyűjteményes fondokat, az ötödik pedig professzori irathagyatékokat csoportosít. Jelentősek pecsételőkből, bélyegzőkből, oklevelekből és a magyar állatgyógyászat múltjának egyéb írásos emlékeiből álló gyűjteményeink.

További információkat a következő linken találhatunk: http://univa.mflsz.hu/index.php/szent-istvan-egyetem-allatorvos-tudomanyi-konyvtar-leveltar-es-muzeum  

 

Testnevelési Egyetem Könyvtár és Levéltár

Alapítás: 1997

H-1123 Budapest, Alkotás u. 44.
T: (+36) 30/176-6658
internet: https://tf.hu/konyvtar-leveltar/leveltar

Munkatárs:
Dr. Molnár László
E-mail: molnar.laszlo@semmelweis-univ.hu 

Az egyetem (elsősorban központi) szervezeti egységeinek iratai mellett az elődintézmények megmaradt dokumentumait is őrzi a levéltár. Az 1968 előtti tanácsülési jegyzőkönyvek sajnos csak rendkívül töredékesen maradtak fenn, valamivel jobb a helyzet a Rektori Hivatal és jogelődei iratanyagánál, amely 1958-tól folyamatosnak tekinthető. Viszonylag jól dokumentáltak a gazdasági ügyek a két világháború közötti és a későbbi időszakban is. Feltétlenül említést érdemel a Nemzeti Torna Egylet keretében működő Tornatanítóképző Tanintézet anyakönyveinek 1868-tól kezdődő hiánytalan sorozata. Értékes információkra bukkanhat a sporttörténet iránt érdeklődő a TFSC jegyzőkönyveiben (1925-1939), valamint a Sportmúzeum irataiban (1884-től). Említésre érdemes a csaknem 11 ezer fotóból álló képgyűjtemény is.