Tagok kategória bejegyzései

Állatorvostudományi Egyetem Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum

Alapítás: 1986

H-1078 Budapest, István u. 2.
H-1400 Budapest, Pf. 2.

Munkatársak:

Bozó Bence

A levéltárunknak otthont adó egyetem első jogelődje, az Állatgyógyászati Tanszék 1787-ben alakult meg a pesti királyi Magyar Tudományegyetem Orvostudományi Karán. Önálló intézményként 1851 óta létezik. Főiskolai rangra 1899-ben, egyetemire pedig 1962-ben emelkedett. Noha 2000-ben a Szent István Egyetem egyik kara lett, 2016-ban visszanyerte függetlenségét. A levéltár első, egyetemtörténeti része ezek szerint az egymást követő intézményi átalakítások szerint bomlik fondokra. A második rész tanszékekként és szervezeti egységekként tagolódik. A harmadikat a neves tanárok és állatorvosok irathagyatékai teszik ki. Ezeken kívül értékesek még a pecsételőkből, bélyegzőkből, oklevelekből, valamint a magyar állatorvoslás történetének egyéb dokumentumaiból álló gyűjteményeink. Az 1846/1847. tanév előtti hallgatók adatairól készült nyilvántartások a Semmelweis Egyetem Központi Levéltárában találhatóak. Iratállományunk összesen 170,8055 iratfolyómétert tesz ki. További információk a könyvtár honlapján: http://konyvtar.univet.hu

Testnevelési Egyetem Könyvtár és Levéltár

Alapítás: 1997

H-1123 Budapest, Alkotás u. 44.
T: (+36) 30/176-6658
internet: https://tf.hu/konyvtar-leveltar/leveltar

Munkatárs:
Dr. Molnár László
E-mail: molnar.laszlo@semmelweis-univ.hu 

Az egyetem (elsősorban központi) szervezeti egységeinek iratai mellett az elődintézmények megmaradt dokumentumait is őrzi a levéltár. Az 1968 előtti tanácsülési jegyzőkönyvek sajnos csak rendkívül töredékesen maradtak fenn, valamivel jobb a helyzet a Rektori Hivatal és jogelődei iratanyagánál, amely 1958-tól folyamatosnak tekinthető. Viszonylag jól dokumentáltak a gazdasági ügyek a két világháború közötti és a későbbi időszakban is. Feltétlenül említést érdemel a Nemzeti Torna Egylet keretében működő Tornatanítóképző Tanintézet anyakönyveinek 1868-tól kezdődő hiánytalan sorozata. Értékes információkra bukkanhat a sporttörténet iránt érdeklődő a TFSC jegyzőkönyveiben (1925-1939), valamint a Sportmúzeum irataiban (1884-től). Említésre érdemes a csaknem 11 ezer fotóból álló képgyűjtemény is.