Állatorvostudományi Egyetem Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum

Alapítás: 1986

H-1078 Budapest, István u. 2.
H-1400 Budapest, Pf. 2.

Munkatársak:

Bozó Bence

Az Állatorvostudományi Egyetem mindig is egyedüliként képzett állatorvosokat a hazai felsőoktatásban, így levéltára nemcsak az univerzitás, hanem a hazai állategészségügy történeti tanulmányozásának is fontos műhelye. Öt fondfőcsoportra tagolódik. Az első az 1787. évi alapítástól kezdve tartalmaz iratokat az egyetem valamennyi korszakából. A második a funkcionális, az oktatáshoz csak közvetve kapcsolódó szervezeti egységek, a harmadik a tanszékek dokumentumait foglalja magába. A negyedik gyűjteményes fondokat, az ötödik pedig professzori irathagyatékokat csoportosít. Jelentősek pecsételőkből, bélyegzőkből, oklevelekből és a magyar állatgyógyászat múltjának egyéb írásos emlékeiből álló gyűjteményeink.

További információkat a következő linken találhatunk: http://univa.mflsz.hu/index.php/szent-istvan-egyetem-allatorvos-tudomanyi-konyvtar-leveltar-es-muzeum