Állatorvostudományi Egyetem Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum

Alapítás: 1986

H-1078 Budapest, István u. 2.
H-1400 Budapest, Pf. 2.

Munkatársak:

Bozó Bence

A levéltárunknak otthont adó egyetem első jogelődje, az Állatgyógyászati Tanszék 1787-ben alakult meg a pesti királyi Magyar Tudományegyetem Orvostudományi Karán. Önálló intézményként 1851 óta létezik. Főiskolai rangra 1899-ben, egyetemire pedig 1962-ben emelkedett. Noha 2000-ben a Szent István Egyetem egyik kara lett, 2016-ban visszanyerte függetlenségét. A levéltár első, egyetemtörténeti része ezek szerint az egymást követő intézményi átalakítások szerint bomlik fondokra. A második rész tanszékekként és szervezeti egységekként tagolódik. A harmadikat a neves tanárok és állatorvosok irathagyatékai teszik ki. Ezeken kívül értékesek még a pecsételőkből, bélyegzőkből, oklevelekből, valamint a magyar állatorvoslás történetének egyéb dokumentumaiból álló gyűjteményeink. Az 1846/1847. tanév előtti hallgatók adatairól készült nyilvántartások a Semmelweis Egyetem Központi Levéltárában találhatóak. Iratállományunk összesen 170,8055 iratfolyómétert tesz ki. További információk a könyvtár honlapján: http://konyvtar.univet.hu