A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltára 2007. november 13-án tartotta éves, konferenciával egybekötött levéltári napját.

Az idén a programhoz kapcsolódott a PTE Universitas Televízió 15 éves videofilm archívumának és a Művészeti Kar Mediális Művészetek Intézetének kreatív mozgóképes archívumának átadása az Egyetemi Levéltárnak.

A rendezvényt Dr. Gábriel Róbert egyetemi tanár, a PTE rektora köszöntötte, a videóarchívumot Kosaras Attila (főszerkesztő, PTE Universitas Televízió), Kismányoky Károly (művésztanár, PTE Művészeti Kar Mediális Művészetek Intézete) és Lengvári István (főlevéltáros, igazgató, PTE Egyetemi Levéltár) mutatta be. Ezt követően az érdeklődők betekinthetnek az átvett gyűjteményekbe.

A konferencián egyetemtörténeti előadások hangzottak el, melynek levezető elnöke Dr. Font Márta (egyetemi tanár, a PTE általános rektorhelyettese) volt.

Elsőként Zsidi Vilmos (levéltárvezető, Budapesti Corvinus Egyetem) A budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem gazdaságtörténeti tanszékének története (1920-2007) c. előadása hangzott el, mely az intézményrendszer változása mellett betekintést nyújtott a változó korszakok ideológiai-politikai világába is. Vajda Tamás (levéltárvezető, Szegedi Tudományegyetem Levéltára) A szegedi Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola története (1928-1947) c. előadásában egy kevéssé ismert intézménytípusra hívta fel a figyelmet, Batalka Krisztina (levéltáros, Budapesti Műszaki Egyetem Levéltára) pedig az egyetemi hallgatók életének mindig aktuális, fontos aspektusára (Egészségügy és sport a Műegyetemen a két világháború között). A konferenciát két pécsi előadó zárta, Pohánka Éva (könyvtáros, PTE Egyetemi Könyvtár) Hagyomány és kötelezettség. A könyvtár mint az universitas tudományos letéteményese a pécsi egyetemalapítási tervezetekben (18-20. század) címmel osztotta meg készülő disszertációja eredményeit, Kovács Adrienn (segédlevéltáros, PTE Egyetemi Levéltár) pedig egy folyamatban lévő adatbázis-építésről számolt be (Az Erzsébet Tudományegyetem kari ülési jegyzőkönyveinek forrásértékéről). A konferencia végén lehetőség volt kérdések feltevésére és vitára is. A szakmai programot követően az előadókat és a vendégeket a Levéltár fogadáson látta vendégül, ahol tovább folyhatott a szakmai eszmecsere.

Lengvári István

 

 

a PTE Művészeti Kar mozgóképes archívuma                                Batalka Krisztina előadása

dr. Gábriel Róbert rektor átadja az archívumot                                   Kosaras Attila köszöntője

Kovács Adrienn előadása

Vajda Tamás előadása                                                         Zsidi Vilmos előadása