Beszámoló a Fiatal Levéltárosok Egyesülete 2007. évi őszi konferenciájáról

A Fiatal Levéltárosok Egyesülete /FLE/ „Múlt s jövő asztalainál” című konferencia- sorozatának ez évi rendezvényére 2007. november 15-én került sor, a helyszín a hagyományoknak megfelelően idén is a Magyar Országos Levéltár /MOL/ Hess András téri épülete volt.
A konferencia-sorozat idei témaköréül a szervezők az informatikai és az Internet levéltárakban történő alkalmazásának szerteágazó és összetett kérdését választották. A konferencia előadóiként a szervezők a MOL, a BFL, a BCE Központi Könyvtára, a www.mult-kor.hu internetes folyóirat, az e-Corvina Kft. és a BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár munkatársait kérték fel. A levezető elnöki tisztet Breinich Gábor főigazgató-helyettes /BFL/, az MLE Informatikai Szekciójának elnöke töltötte be.
Az elhangzott előadásokból általános tanulságként leszűrhető, hogy az Internet-használat és az informatika alkalmazása már a mindennapi levéltári munka szerves részévé vált. A levéltárak többsége ma már hazánkban is rendelkezik önálló, folyamatosan frissülő weboldallal. A különböző levéltárak honlapjain elérhető tartalmak a kutató- és ügyfélszolgálati munka, a levéltári PR tevékenység és levéltárakban folyó tudományos kutatás hasznos és a levéltárhasználók által keresett segédeszközei lehetnek. A fejlesztéseket a levéltárak szűkös anyagi lehetőségei erősen korlátozhatják. Ennek ellenére azonban vannak biztató és példamutató próbálkozások is (lsd. pl. a BFL Budapest középkori okleveleinek digitális adatbázisának kiépítését célzó kutatási programja, vagy az MFLSZ-nek a hazai felsőoktatási intézmények képesítő- és doktori okleveleinek összegyűjtését és digitalizált formában való közzétételét célzó programja). Kiemelkedően fontos, hogy a levéltáraknak legyen átgondolt, előre megtervezett informatikai stratégiája.
A konferencia részletes programja megtekinthető a Fiatal Levéltárosok Egyesülete honlapján
(http://fle.uw.hu)

Osváth Zsolt