Semmelweis Egyetem Levéltára

SOTE-Levéltár

Alapítás: 1993

H-1085 Budapest, Üllői út 26.
H-1450 Budapest, Pf. 91.
T: (06 1) 459-1500/5253, 5063
Fax, üzenet: (06 1) 459-1500/5158
Internet: http://www.leveltar.sote.hu

Munkatársak:

Molnár László levéltárvezető
E-mail: lmolnar@rekhiv.sote.hu
Baloghné Medvegy Teréz segédlevéltáros
E-mail: tbalogh@rekhiv.sote.hu
Magasházyné Székesváry Ildikó segédlevéltáros
E-mail: imagashazy@rekhiv.sote.hu
Ondrik Sándorné segédlevéltáros
E-mail: eondrik@rekhiv.sote.hu

A levéltár az egykori nagyszombati majd budapesti tudományegyetemi orvoskar, majd 1951-től önálló orvosegyetem történeti iratanyagait őrzi. Az állományt ért jelentős pusztulások miatt csak egyetlen sorozat, a végzettek jegyzéke maradt fenn sértetlenül, 1770-ig visszamenően. A sorozat publikálását megkezdtük. Egyéb hallgatói nyilvántartások mellett elsősorban a központi hivatalok iratai és személyi hagyatékok teszik ki a 409 ifm. (51 fond) levéltári állomány (1770-1999) zömét. A kutatást 2002-ben kiadott repertóriumunk segíti.

 

Semmelweis Egyetem Levéltára

TF-Levéltár

(Semmelweis Egyetem Levéltára Testnevelési és Sporttudományi Kari Részleg)
Alapítás: 1997

H-1123 Budapest, Alkotás u. 44.
T: (06 1) 487-9200/1234
Fax: (06 1) 3566-337

Munkatárs:
Molnár László levéltárvezető
E-mail: lmolnar@rekhiv.sote.hu

A levéltári részleg gyűjtőköre a kar, de annak elődjétől, a Nemzeti Torna Egylettől is őriz iratokat. Így az anyag évköre 1868-1993, teljes mennyisége 85,35 ifm, 21 fondba osztva. Túlnyomó részét a hallgatói nyilvántartások, a Rektori Hivatal és a Gazdasági Hivatal iratai teszik ki. A kutatást az 1999-ben kiadott repertórium segíti.