PTE Egyetemi Levéltár

Alapítás: 2003

Cím: 7621  Pécs, Mátyás király utca 15.
Telefon: 72/501-599/61111
Honlap: http://leveltar.pte.hu

Munkatársak:

Lengvári István főlevéltáros, igazgató

Acél Róbert főlevéltáros

Gutai Csilla segédlevéltáros

Polyák Petra főlevéltáros

A levéltár alapítására 2004-ban került sor, szaklevéltárként 2005-től működik. A gyűjtemény jelenleg felöleli a jogelőd m. kir. Erzsébet Tudományegyetem (1923-1950) egyetemen maradt iratait, a Pécsi Tudományegyetem, valamint a Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának (1950-1999) iratait, és kisebb személyi hagyatékokat. 2006 januárjától átvételre kerültek további Erzsébet-tudományegyetemi fondok a Baranya Megyei Levéltárból, egyesítve a hosszú idő óta szétdarabolódott sorozatot. A levéltárban jelenleg mintegy 1300 ifm. anyagot őriznek.