Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Levéltára

Alapítás: 1972

H-1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 2.
Levelezési cím: H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 1.
T: (06 1) 463-1703
Fax: (06 1) 463-2440, 463-2409
Honlap: www.omikk.bme.hu

Munkatársak:

Dr. Kiss Márton levéltárvezető, főtanácsos
E-mail: mkiss@omikk.bme.hu

Batalka Krisztina levéltáros, főtanácsos
E-mail: kbatalka@omikk.bme.hu

A BME Levéltára az egyetem elődintézményeinek, a rektori hivatalnak, a dékáni hivataloknak, a gazdasági és műszaki főigazgatóságnak, az egyetemen működő tanácsoknak és bizottságoknak, a tanszékeknek és intézeteknek, az egyetemi könyvtárnak, a kollégiumoknak, az egyetemen működő társadalmi szervezeteknek, kulturális és sportegyesületeknek a történeti értékű iratait gyűjti. Gyűjti ezen kívül az elhunyt nevesebb professzorok hagyatékait. Az igazgatói, rektori hivatal anyagát tekintve, az egyetem egyik elődintézményének a József Ipartanodának 1846-os megalakulásától kezdve összefüggő iratanyaggal rendelkezik. Szintén teljesnek mondhatók a különböző hallgatói nyilvántartások (törzskönyvek, szigorlati, államvizsga és doktori szigorlati jegyzőkönyvek stb.) sorozatai is. Dokumentumai közül legnagyobb forrásértékkel a különböző tanácsülési (egyetemi, rektori, kari) jegyzőkönyvek bírnak. Ezeken kívül a leggyakrabban az egyetemi programokat, órarendeket, tanrendeket keresik a kutatók. A professzori hagyatékok közül Bánki Donáté a leggazdagabb, legértékesebb. A jelenleg a Levéltárban őrzött 64 fondból álló iratanyag összes mennyisége majdnem 900 ifm.