Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár

Alapítás: 1993

H-1118 Budapest, Szüret u. 2.

Honlap: https://entzkonyvtar.wordpress.com/

Munkatársak: Dózsa Gábor Zoltán, levéltárvezető

A Levéltár a Szent István Egyetem Budai Campusát (korábban a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen) alapító három egyetemi kar: Kertészet-, Élelmiszer-tudományi és Tájépítészeti Kar, valamint oktatási és kutatási tevékenységüket szolgáló szervezeti egységek történeti értékű dokumentumait gyűjti. Legrégibb intézménytörténeti források az 1876-tól megmaradt hallgatói nyilvántartások. Tudós tanárok irathagyatékai, valamint a magyar kertészettörténet némely muzeális dokumentumai (1603-tól) is fellelhetők a gyűjteményben.

A levéltári anyag mennyisége 2018. október 31-én:  102 fond, 95 állag, 3329 raktári egység (2908 doboz, 31 csomó, 394 kötet.  Terjedelme: 405,35 ifm.

A levéltár fondjegyzéke itt elérhető.

A kutatók munkáját az 1999-ben megjelent repertórium mellett több forráskiadvány segíti.