Budapesti Corvinus Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár

Alapítás: 1993

H-1118 Budapest, Villányi út 29-43.
T: (06 1) 3726-200/6109, 6299
Fax: (06 1) 3726-334
E-mail: zsolt.osvath@uni-corvinus.hu
Honlap: http://helix.uni-corvinus.hu

Munkatársak:

Dr. Megyeriné Viola Andrea mb. főigazgató
E-mail: andrea.viola@uni-corvinus.hu

Osváth Zsolt levéltárvezető
E-mail: zsolt.osvath@uni-corvinus.hu

A Levéltár a Budapesti Corvinus Egyetem Agrártudományi Centrumát (korábban a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen) alapító három egyetemi kar: Kertészet-, Élelmiszer-tudományi és Tájépítészeti Kar, valamint oktatási és kutatási tevékenységüket szolgáló szervezeti egységek történeti értékű dokumentumait gyűjti az elmúlt 150 évből. Legrégibb intézménytörténeti források az 1876-tól megmaradt hallgatói nyilvántartások. Tudós tanárok irathagyatékai (27 fond) és a magyar kertészettörténet muzeális dokumentumai (1697-ből) is fellelhetők a gyűjteményben. A levéltári anyag mennyisége 2003. december 31-én 82 fond, terjedelme 203 ifm. A kutatók munkáját két forráskiadvány és az 1999-ben megjelent repertórium segíti.