Gazdálkodás 2014

Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség

adószám : 18173747-1-41

2014.01.01-2014.12.31

„A”           EREDMÉNYKIMUTATÁS            (összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése

Előző év 2013

Előző év(ek) módosí-tásai

Tárgyév 2014

b

c

d

e

I.

Értékesítés nettó árbevétele

697

507

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

III.

Egyéb bevételek

1206

3097

III.sorból visszaírt értékvesztés

IV.

Anyagjellegű ráfordítások

1451

2341

V.

Személyi jellegű ráfordítások

70

284

VI.

Értékcsökkenési leírás

VII.

Egyéb ráfordítások

VII.sorból értékvesztés

A.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE  (I±II+III-IV-V-VI-VII)

382

0

979

VIII.

Pénzügyi műveletek bevételei

108

32

Értékelési különbözet ( 11.sorból)

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

10

15

Értékelési különbözet ( 13.sorból)

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)

98

0

17

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)

480

0

996

X.

Rendkívüli bevételek

XI.

Rendkívüli ráfordítások

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)

0

0

0

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)

480

0

996

XII.

Adófizetési kötelezettség

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)

480

0

996

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

480

996

2015.április  08.

Egyesület elnöke

P.H.

Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség

adószám: 18173747-1-41

„A” MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év 2013

Előző év(ek) módosí-tásai

Tárgyév 2014

a

b

c

d

e

1

A.

Befektetett eszközök

0

2

I.

IMMATERIÁLIS JAVAK

3

II.

TÁRGYI ESZKÖZÖK

4

III.

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5

B.

Forgóeszközök

1 980

0

2 976

6

I.

KÉSZLETEK

7

II.

KÖVETELÉSEK

8

III.

ÉRTÉKPAPÍROK

9

IV.

PÉNZESZKÖZÖK

1 980

2 976

10

C.

Aktív időbeli elhatárolások

11

Eszközök összesen

1 980

0

2 976

Keltezés:

2015. április 08.

P.H.

„A” MÉRLEG Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év 2013

Előző év(ek) módosí-tásai

Tárgyév 2014

a

b

c

d

e

12

D.

Saját tőke

1 924

0

2 976

13

I.

JEGYZETT TŐKE

14

II.

JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

15

III.

TŐKETARTALÉK

1 444

1 980

16

IV.

EREDMÉNYTARTALÉK

17

V.

LEKÖTÖTT TARTALÉK

18

VI.

ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

19

VII.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

480

996

20

E.

Céltartalékok

21

F.

Kötelezettségek

56

0

22

I.

HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

23

II.

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

24

III.

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

56

25

G.

Passzív időbeli elhatárolások

26

Források összesen

1 980

0

2 976

Keltezés:

2015. április 08.

egyesület elnöke

P.H.