Magyar Képzőművészeti Egyetem Levéltára

Alapítás: 1995

Elérhetőség:
H-1062 Budapest, Andrássy út 69-71.
Telefonszám: +36 (1) 3421-738/18
Fax: +36 (1) 3427-539
E-mail: leveltar@mke.hu ; havas.gyongyver@mke.hu

Munkatársak:
Dr. Juhász Éva főigazgató
Dr. Kissné Havas Gyöngyvér levéltáros

A levéltár bemutatása:
A Magyar Képzőművészeti Egyetem Levéltára a Könyvtárral, valamint a Művészeti Gyűjteménnyel közös szervezeti egységben működik. A három részegység egyedülálló kincsei, dokumentumai jól kiegészítik egymást, átfogó képet adnak a magyar képzőművészképzés múltjáról és jelenéről. A levéltár illetékességi köre elsődlegesen az egyetem és jogelőd intézményeinek szervezeti egységeiben keletkezett iratokra, intézménytörténeti vonatkozású forrásokra terjed ki. Gyűjtőkörébe tartoznak az intézmény egykori művésztanárainak iratai is. Ezek között található például Lyka Károly (1869–1965) művészettörténész, valamint Zemplényi Tivadar (1864-1917) festőművész dokumentumainak, fényképinek egy része is. A hallgatói anyakönyvek 1876-tól kezdődő sorozata kiemelkedő forrásértékű, egyedi kötetei az I. és a II. számú Festészeti Mesteriskola anyakönyvei (1883–1932). Külön sorozatot alkotnak a polgári iskolai, valamint a középiskolai rajztanárjelöltek törzskönyvei (1903–1949). A levéltárban 42 db nagyméretű oklevél található, köztük az 1900-ban megrendezett párizsi világkiállítás oklevele, illetve a Mintarajziskola nagydíj-oklevele, amelyet az 1906-os milánói világiállításon nyert el. A levéltár jelenleg 114,24 ifm anyagot őriz 32 fondba sorolva, a legkorábbi forrás 1845-ben keletkezett.

Archív (2015)