Beszámoló a levéltáros egyesületek részvételéről a 2008. évi Múzeumok Majálisa rendezvényen

2008. május 17-18. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Múzeumkert)

Az idei évben fennállásának 15. évfordulóját ünneplő Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség (MFLSZ) a Magyar Levéltárosok Egyesületével (MLE) való előzetes egyeztetések után kezdte meg a rendezvényre való felkészülés feladatait, amelynek kezdeti lépéseihez nélkülözhetetlen volt Takács Edit MLE titkár segítsége, ezúton is köszönet érte!
2008. márciusában pályázatokat nyújtottunk be az NKA Levéltári Kollégiumához, amelyben kértük a rendezvényhez (sátorbérlet és résztvevők tiszteletdíja), valamint az arra elkészülő, a magyarországi levéltárakat ismertető magyar-angol nyelvű füzet kiadásához nyújtott támogatást (szerkesztés, fordítás, nyomdai munkák). *
Április második felében Takács Edit MLE titkár és Zsidi Vilmos MFLSZ elnök körlevelet intéztek a magyarországi levéltárakhoz, amelyben felhívták a levéltárvezetők figyelmét a rendezvényre, valamint kérték a kollégákat az aktív részvételre (kiadványok küldése, tájékoztató ügyelet vállalása a Múzeumkertben, gyermekprogramok szervezése stb.). Az előzetes tervek szerint vártuk olyan kollégák jelentkezését is, akik a családfakutatással, illetve a titkosszolgálatok által létrehozott dokumentumok kutatásával, mint két kurrens és közérdeklődésre számot tartó levéltári kutatási problémával kapcsolatos felvilágosítást nyújthatnak.
A fenti körlevélben megadott határidőig sajnálatos módon nagyon kevés kolléga jelentkezett. Nem hallgathatjuk el azt sem, hogy még a (legalább budapesti vagy környékén lakó) egyetemi levéltáros kollégák mindegyike sem kívánt élni a lehetőséggel. Ezt, illetve az óhatatlanul felmerülő szervezési és kommunikációs nehézségeket leszámítva a rendezvényen való levéltári megjelenés összességében nagyon sikeresnek mondható. A Múzeumkert Múzeum utca felőli részében egymás mellett mintegy 30-35 m2-nyi területen állt a levéltáros szakmai egyesületek és a Magyar Országos Levéltár sátra (itt főként gyermekfoglalkoztató programok zajlottak nagy sikerrel és látogatottsággal).

A levéltáros egyesületek égisze alatt több különböző tevékenység folyt: levéltári kiadványok árusítása** , gyermekfoglalkoztató programok a Crayola támogatásával, valamint a BFL akciós kiadványainak árusítása. Természetesen minden érdeklődő szakszerű, akár angol nyelvű felvilágosítást is kaphatott bármilyen, levéltárakkal kapcsolatos kérdésére (ezek legtöbbje családfakutatással függött össze).

*A tavalyi évhez képest teljesen hasonló módon felépített és megírt pályázatok egyike sem részesült sajnos támogatásban. Így a tájékoztató füzet költségeit az MLE állja, míg a Ráday utcai sátorbérlet árát a szervező Ráday Könyvesház elengedte.
**Itt megjegyzendő, hogy a kapott információk alapján az idén a Magister Könyvesbolt kimaradt a kiadványok árusításából, így a Ráday Könyvesházzal folytak a megbeszélések. Ezek értelmében az üzletvezető ki- és visszaszállította a nála korábban bizományban elhelyezett kiadványokat, de néhány kolléga észrevétele szerint nem minden levéltárét. Nem hallgathatjuk el, hogy több levéltárnak kommunikációs és elszámolási problémái voltak/vannak a Könyvesházzal (és viszont), tehát ez a jövőben mindenképpen megoldásra várna.

A levéltáros szervezetek sátrát meglátogatta és a levéltári részvétel, valamint a megnyilvánuló érdeklődés miatti örömét kifejezte többek között Prof. Dr. Gecsényi Lajos főigazgató (MOL), Prof. Dr. Érszegi Géza, Dr. Molnár Antal PhD. egy. adj. (ELTE BTK), a magyarországi jezsuita levéltár vezetője.

A látogatók becsült száma: 400 fő
A gyermekfoglalkoztatásban részt vett gyermekek becsült száma: 100 fő
Az eladott kiadványokból származó bevétel összege: 20.000 Ft (+ BFL-kiadványoké)
A résztvevő kollégák száma: 14 fő (9 intézményből, ebből egyetemi levéltáros kolléga: 5 fő).

A továbbiakban a június elején megrendezésre kerülő Ünnepi Könyvhét Ráday utcába kitelepült részén a tervek szerint a levéltárak szintén részt vesznek (itt csak kiadvány-árusítás és tájékoztatás a program, ebből az utóbbi a levéltáros kollégák feladata). Véleményünk szerint mindenképpen érdemes itt is megjelennünk, hiszen a 2007. és 2008. évi múzeumi majálison, valamint a tavalyi Ráday Könyvünnepen is a látogatók igényelték és örültek a jelenlétünknek, új és érdekes területet jelentettünk a számukra, a résztvevő kollégák nyitottsága és hozzáállása a felnőtteket érdeklődésre és beszélgetésre, fantáziadús és színes ötleteik pedig a gyerekeket játékra csábította.

A tapasztalatok tükrében a következők tűnnek megoldásra váró problémának:
1. bizonyos kiadványok magas ára (célszerűnek látszik némi engedmény tétele legalább az ilyen típusú kitelepülések alkalmával, hiszen így több példány fogyott volna el)
2. nem mindig a legfrissebb kiadványok voltak jelen
3. bizonyos levéltártípusok kiadványai egyáltalán nem voltak jelen (pl. egyházi levéltári kiadványok, így megfontolandó lenne a MELTE bevonása is a következő években, valamint sok vidéki – megyei – levéltár kiadványai után is érdeklődtek volna)
4. a kollégák részvételre motiválásának hiánya (anyagi és ezzel is összefüggésben saját indíttatásbeli)
5. korrekt üzleti viszonyok kialakítása és írásba foglalása valamely könyvesbolttal (akár a Ráday Könyvesházzal), amely levéltári kiadványok terjesztésével is foglalkozik

Szintén a tapasztalatok tükrében a leginkább érdeklődésre számot tartó tevékenységek:
1. általános, közérthető tájékoztatás a levéltárakról (a most elkészült és felfrissített, a magyarországi levéltárakat bemutató füzet kb. 400 példányban talált gazdára)
2. családfakutatással, valamint hagyatékokkal, magániratokkal kapcsolatos információszolgáltatás (szintén hasznosnak bizonyult a BFL-s kollégák által készített kis tájékoztató szórólap)
3. gyermekprogramok
4. kiadványok közötti böngészés, nézelődés (akciós kiadványok megvétele)

Végül szeretnénk név szerint köszönetet mondani a következő kollégáknak odaadó jelenlétükért, munkájukért:

Gyermekfoglalkozások:
Beri Győzőné könyvkötő
Halász Csilla igazgatóhelyettes, levéltáros
Kiss Anita osztályvezető, levéltáros
Simon Kornélia levéltári kezelő
Toma Erika könyvkötő
Tóth Judit levéltáros
Ujj György segédlevéltáros
Mindannyian a Pest ML munkatársai

BFL-s kiadványok árusítása, tájékoztatás:
Grúber Mihály levéltáros (külön köszönet nagyon aktív és nyitott hozzáállásáért, valamint két egész napos munkájáért)
Homok Zsolt levéltári kezelő
Szalayné Polonkai Éva ügyvivő szakértő
Török Péter levéltáros
Mindannyian a BFL munkatársai

Levéltári kiadványok árusítása, tájékoztatás:
Batalka Krisztina levéltáros (BME Levéltára)
Kaba Eszter levéltáros (Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár)
Kékesi Ildikó dokumentátor (ABTL Könyvtár és Dokumentációs Osztály, külön köszönet egész napos munkájáért)
Lajkó Istvánné MFLSZ alelnök, dékáni hivatalvezető, kari titkár (SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar)
Osváth Zsolt MFLSZ elnökségi tag, levéltárvezető (Budapesti Corvinus Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár)
Varga Júlia levéltáros, igazgatóhelyettes (ELTE Levéltára)
Zsidi Vilmos levéltárvezető (Budapesti Corvinus Egyetem Levéltára)

Zsidi Vilmos sk.                 Batalka Krisztina sk.
MFLSZ elnök                      MFLSZ titkár

Budapest, 2008-05-07