Az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa 2007. október 15-16-17-én tartotta éves közgyűlését Győrött

A szakmai szervezet programjában jó néhány olyan téma is szerepelt, mely a felsőoktatási levéltárakat ugyanúgy, némely esetben még inkább érintik.

Hétfőn, a rendezvénysorozat nyitóprogramján a megyei önkormányzat képviseletében Kara Ákos alelnök köszöntötte a részvevőket. Elsőként a házigazda megyei és városi levéltár mutatkozott be. A hétfői program keretében Á. Varga László elnök tartott beszámolót az elmúlt év szakmai programjáról, Szegőfi Anna titkár pedig az ÖLT közgyűlés elmúlt évben hozott határozatainak végrehajtásáról szólt. Ezt követte Molnár József a LK munkabizottság vezetőjének beszámolója a levéltári pályázatok aktuális kérdéseiről.

A közgyűlés kedden Dr. Szabó Krisztina (ÖTM főosztályvezető-helyettes) előadásával folytatódott (Az egységes ügyvitelirendszer bevezetésének tapasztalatai) majd Gorjánác Rádojka OKM főosztályvezető-helyettes tartott beszámolót Az egységes raktárfelmérés eddigi tapasztalatairól. Á. Varga László elnök tájékoztatást tartott a „A magyar levéltári rendszer jövője” című bizottsági munka anyagról. Kenyeres István BFL főigazgató-helyettes beszámolójában az elektronikus levéltár projektről beszélt, Fehér Csaba, a BFL munkatársa pedig tájékoztatót adott a fővárosi kórházakban végzett irattári felmérésekről. Az érdeklődők ezután a föld hivatalok irattári anyagának levéltári átvételéről hallhattak Tyekvicska Árpádtól. Végül a kataszteri térképek digitalizálásáról az Arcanum Kft. tartott bemutatót.
Délután városnézéssel és a levéltárak meglátogatásával folytatódott a szakmai program. Mindkét napon a gazdasági vezetők tanácskozására is sor került. Az esti fogadáson több, a közeljövőben nyugdíjba vonuló kollégát köszöntöttek.

Szerdán – kibővítve a társaságot – a levéltár-igazgatók értekezletére került sor ugyanott.

Lengvári István