Semmelweis Egyetem Levéltára

Alapítás: 1993

Elérhetőség:
H-1085 Budapest, Üllői út 26.
H-1450 Budapest, Pf. 91.
Telefonszám: +36 (30) 541-7156, +36 (20) 825-9696.
Internet: http://www.semmelweis.hu/leveltar/

Munkatársak:
Molnár László levéltárigazgató
E-mail: molnar.laszlo@semmelweis-univ.hu
Osváth Zsolt főlevéltáros
E-mail: osvath.zsolt@semmelweis-univ.hu
Izsák Mária levéltári kezelő
E-mail: izsak.maria@semmelweis-univ.hu
Lakatos Edina levéltári kezelő
E-mail: lakatos.edina@semmelweis-univ.hu
Kovács Árpádné technikai munkatárs

A levéltár az egykori nagyszombati majd budapesti tudományegyetemi orvoskar, majd 1951-től önálló orvosegyetem történeti iratanyagait őrzi. Az állományt ért jelentős pusztulások miatt csak egyetlen sorozat, a végzettek jegyzéke maradt fenn sértetlenül, 1770-ig visszamenően. Egyéb hallgatói nyilvántartások mellett elsősorban a központi hivatalok iratai és személyi hagyatékok teszik ki a 665 ifm. (86 fond) terjedelmű levéltári állomány (1770-2016) zömét. A kutatást a honlapunkon elérhető fond- és állagjegyzék és a raktári jegyzékek segítik. Az 1896-1970 közötti döntéshozó testületi ülési jegyzőkönyveink digitalizált változata elérhető a Hungaricana honlapon.

Archív (2015)