Magyar Táncművészeti Egyetem

Cím: 1145, Bp., Columbus u. 87-89.
Telefon: +36-1-273-3441
Email: leveltar@mte.eu

Munkatárs:
Csillik Dávid

A levéltári feladatokat egy fő látja el, félállásban, az irattári teendőket további négy órában, történelem szakos végzettséggel, levéltárosi képesítést később kezdi meg, az állományvédelmi tanfolyamot 2022. szeptemberében végezte el.

2018. év végén alakult meg a levéltár 32 négyzetméteren, a (korábban könyvtár, jelenleg) irattári helyiséggel egy légtérben, attól ráccsal elválasztva, annak hátsó harmadában helyezkedik el. Munkaállomás az irattári részen található. Egy épület alagsorában található, egyik oldalán végig rácsos ablakokkal – az alapos átszellőztetés így biztosított. A szomszédos helyiségben kazánház található, így télen sem hűl ki a helyiség. A tárolás körülményei jók, az időnként magas páratartalom pályázati forrásból beszerzett páramentesítő berendezés használatával csökkenthető.

Elsősorban az intézmény szervezeti egységei által keletkeztetett iratokat őriz, azonban átvett hagyatékokat is. (Lőrincz György, Merényi Zsuzsa). Mindketten fontos szerepet töltöttek be: alapító igazgatója, valamint operaházi balett igazgató; illetve alapító tanára, a jelenleg is oktatott balett-módszertan kidolgozója volt az intézménynek. Hagyatékuk nem csak az intézményre vonatkozó iratokat tartalmaz. Hézső István végrendelete is része az anyagnak.

Az iratanyag savmentes levéltári dobozokban tárolódik. A berendezés része a régi gördíthető fém polcrendszer. Ennek polcain mintegy 40 iratfolyóméternyi anyag van tömör tárolási rendben elhelyezve. Létrejötte óta megközelítőleg két iratfolyóméterrel bővült az állománya, mivel az irattárból nem kerültek át anyagok.

A kutatásra kikért anyagok a könyvtárban (amellyel egy szervezeti egységbe tartozik), illetve a kutatóhelyiségben tanulmányozhatók át. Fond- és állagjegyzéke elérhető a szövetség és az egyetem honlapján egyaránt. Az intézmény honlapján elérhetők az egyetemi testületi ülések jegyzőkönyveinek linkjei, köszönhetően a Központi Digitalizálási Stratégiának a Hungaricana közgyűjteményi oldalon elektronikusan olvashatóak.

A Magyar Táncművészeti Egyetem (Állami Balettintézet) jegyzőkönyvei, 1953-1990