Elnökségi határozatok 2023

1/2023 (03.23) MFLSZ elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag támogatja, hogy a szövetség anyagilag járuljon hozzá a Levéltári Szemle kiadásához.
2/2023 (03.23) MFLSZ elnökségi határozat: Az elnökség a 2023. évi vándorgyűlés részvételi díját 18.000 forintban állapítja meg.
3/2023 (03.23) MFLSZ elnökségi határozat: Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy a Levéltári Szemle kiadásáról folytasson tárgyalást az MLE elnökében 120-200 közötti sávban mozgó támogatásról.
4/2022 (03.23) MFLSZ elnökségi határozat: Az elnökség a kérelmek megismerése után Kalmár Miklós (BCE Levéltára) és Sinka Annamária (Soproni Egyetem Levéltára) folyamodó tagfelvételi kérelmét egyhangúlag elfogadja.
5/2023 (06.16) MFLSZ elnökségi határozat: Az elnökség a 2023. évi vándorgyűlés részvételi díját 20.000 forint/főben határozza meg.
6/2023 (06.16) MFLSZ elnökségi határozat: Az elnökség határozata alapján a 2023. évi vándorgyűlés helyszíne és időpontja Mohács, 2023.08.28-30.
7/2023 (06.16) MFLSZ elnökségi határozat: Az elnökség határozata: az MFLSZ előfinanszírozza a költségeket a várható pályázati támogatások reményében.
8/2023 (06.16) MFLSZ elnökségi határozat: Lengvári István eljárhat a szálláshely, a terembérlet és a csoportos étkezés ajánlatok ügyében.
9/2023 (06.16) MFLSZ elnökségi határozat: Az elnökség a kérelmek megismerése után dr. Kissné dr. Havas Gyöngyvér (MKE) és Kis Péter (NKE) Varga György (SE) tagfelvételi kérelmét egyhangúlag elfogadja.
10/2023 (10.24) MFLSZ elnökségi határozat: A felmerült lehetőségek meghallgatása után a „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2024.” című pályázatot nyújt be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz
11/2023 (10.24) MFLSZ elnökségi határozat: Az elnökség 2023.12.14-re rendkívüli közgyűlést hív össze.
12/2023 (10.24) MFLSZ elnökségi határozat: A rendkívüli közgyűlés témája a tagdíjak emelése. Az új tagdíjak: intézményi tagdíj 40.000 forint, egyéni tagdíj 6.000 forint, kedvezményes tagdíj 3.000 forint.