Elnökségi határozatok 2021

1/2021 (01.28.) MFLSZ eln. Az MFLSZ a BME-vel közösen egyedi NKA pályázatot nyújt be Dr. Kiss Márton 65. születésnapjára emlékkötet kiadására.

2/2021 (01.28.) MFLSZ eln. Az MFLSZ elnöksége Dr. Kiss Mártont Dóka-díjra terjeszti fel.

3/2021 (01.28.) MFLSZ eln. A Dr. Kiss Márton 65. születésnapjára készülő emlékkötet szerkesztőbizottság tagjai: Batalka Krisztina, Zsidi Vilmos, Kissné Bognár Krisztina.

4/2021 (01.28.) MFLSZ eln. Az MFLSZ Pro Archivo Universitatis serleg és oklevél kitüntetést adományoz Dr. Kiss Márton részére 2022-ben

5/2021 (01.28.) MFLSZ eln. Az elnökség határozatilag is megköszöni Batalka Krisztina munkáját a Levéltári Stratégia bizottságban.

6/2021 (01.28.) MFLSZ eln. Az elnökség egyhangú szavazással Nagy Roland tagfelvételi kérelmét elfogadja.

7/2021 (03.09.) MFLSZ eln. Az elnökség a felsőoktatási levéltárak soron kívüli minisztériumi támogatásának megvalósítása érdekében körlevelet küld ki a taglevéltárak vezetői részére, melyben két támogatási cél közül lehet választani: 1) UNIVA adatfeltöltés támogatása. 2) Raktári tárolási körülményeket javító eszközök vagy kellékek. Vajda Tamás elnök úr visszajelzések alapján állítja össze a pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé.

8/2021 (05.18.) MFLSZ eln. Az elnökség a 2020. évi működési jelentés és pénzügyi beszámolót elfogadta

9/2021 (05.18.) MFLSZ eln. Az elnökség a 2021. évi munkaterv és pénzügyi tervet az elfogadta

10/2021 (05.18.) MFLSZ eln. Az elnökség megkeresi a következő érintetteket elektronikus levélben jelölőbizottsági tagságot vállalják-e: Kiss Márton (elnök), Acél Róbert, Bozó Bence, Szemerey Tamásné, Toldi Lóránt.

11/2021 (05.18.) MFLSZ eln. Az elnökség Géczy Tamás tagfelvételi kérelmét elfogadja.

12/2021 (05.18.) MFLSZ eln. Az elnökség Széchenyi István Egyetem tagfelvételi kérelmét elfogadja.