Ellenőrző Bizottság megválasztása

Tisztelt MFLSZ Tag!
Kedves Kolléga!

2019 április 15-én, a MAGYAR FELSŐOKTATÁSI LEVÉLTÁRI SZÖVETSÉG (MFLSZ) az MFLSZ Ellenőrző Bizottsága elnöke az MFLSZ 2019. évi Közgyűlésén tájékoztatta a résztvevő tagokat arról, hogy a 2015. évi MFLSZ Közgyűlésén megválasztott Ellenőrző Bizottság négy éves mandátuma ebben az évben lejár. Ezért az MFLSZ Alapszabálya értelmében Választó Közgyűlésen kell megválasztani a következő 4 évre az Ellenőrző Bizottság tagjait.

Erre a Választó Közgyűlésre 2019. szeptember 30.-án 17.00-kor a Soproni Egyetem Ligneum Látogatóközpontjában az MFLSZ 2019. évi vándorgyűlése keretében kerül sor. (A közgyűlési meghívót az MFLSZ tagjai részére 2019. június 16-án kiküldött vándorgyűlési program tartalmazza.) A közgyűlés az MFLSZ Alapszabálya értelmében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

Néhány szó az MFLSZ Ellenőrző Bizottságról:

Az MFLSZ Ellenőrző Bizottsága a Szövetség működését és gazdálkodását felügyelő szervezet, a Szövetség általános felügyelő szerve.

Az Ellenőrző Bizottság az MFLSZ Közgyűlése által választott 3 (három) tagú általános hatáskörű bizottság, mely a saját munkarendje, és ügyrendje alapján működik.
Tagjait 4 évre titkos szavazással a Közgyűlés választja meg.

Az Ellenőrző Bizottság elnökét, a bizottság tagjai – egyszerű szótöbbséggel – a maguk sorából választják nyílt szavazással.

A jelenlegi bizottság tagjai Lengvári István (Pécsi Tudományegyetem Levéltára), Pőr Csilla (Pannon Egyetem, Georgikon Kar Könyvtár és Levéltár) és Lajkó Istvánné (Szent István Egyetem) a bizottság tagjai által választott elnök.

Néhány szó az MFLSZ Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztásáról

Jelölés

Mivel az MFLSZ alapszabálya nem tiltja, az MFLSZ Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztását előkészítő Jelölő Bizottság feladatkörét jelen választás során az MFLSZ Elnöksége látja el.

Az MFLSZ Elnöksége, mint Jelölő Bizottság az MFLSZ 2019. szeptember 30.-án a Soproni Egyetemen tartandó Választó Közgyűlésének az alábbi személyeket javasolja a következő 4 éves ciklusra az MFLSZ Ellenőrző Bizottság tagjaiul megválasztani:

  • Lajkó Istvánné
  • Lengvári István
  • Pőr Csilla

A fent nevezettek kijelentették, hogy vállalják a jelöltséget. Az MFLSZ 2019. szeptember 30.-án a Soproni Egyetemen tartandó Választó Közgyűlésén résztvevőknek joguk van a helyszínen is jelöltet állítani.

Választás

A Választó Közgyűlésen résztvevők az MFLSZ elnökének javaslatára – nyílt szavazással – levezető elnököt választanak.  A Választó Közgyűlést a megválasztott levezető elnök vezeti.

A Szavazatokat: a Választó Közgyűlésen résztvevők által – nyílt szavazással – választott Szavazatszámláló Bizottság számolja össze és a szavazás eredményét a levezető elnök terjeszti a Választó Közgyűlés elé. A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak személyére (3 fő) a levezető elnök tesz javaslatot a Választó Közgyűlés résztvevőinek.

Az MFLSZ Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztására titkos szavazással került sor, a szavazásra valamennyi jelen lévő MFLSZ tag jogosult.

Az ellenőrző bizottsági tag megválasztása akkor érvényes, ha a tagjelölt titkos szavazás során elnyeri a leadott érvényes szavazok egyszerű többségét.

Érvényes a szavazat, ha a szavazó a szavazólistán szereplő jelöltek neve mellét írt X-el jelöli, hogy kire/kikre adja le szavazatát.

A választásról a levezető elnök és két jegyzőkönyv hitelesítő által aláírt, jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv hitelesítők személyére a levezető elnök tesz javaslatot és a Választó Közgyűlés résztvevői – nyílt szavazással – választják meg.

Budapest, 2019. szeptember 17.

Vajda Tamás sk.
az MFLSZ elnöke