Beszámoló az MFLSZ 1956-os kiadványának bemutatójáról

Az MFLSZ kiadványai c. sorozat 3. köteteként – NKA támogatással – 2007-ben látott napvilágot a Magyarországi felsőoktatási intézmények az 1956-os forradalomban és szabadságharcban c. kiadvány Osváth Zsolt és Zsidi Vilmos szerkesztésében. A kötet célja az volt, hogy – lehetőség szerint egységes szerkezetű részekre bontva – az akkor működő budapesti és vidéki világi felsőoktatási intézmények 1956-os szerepének és történetének a tudományos ismeretterjesztés igényével emléket állítsanak, illetve források segítségével ebbe betekintést nyújtsanak. A tanulmányok mellett minden egyetem és főiskola forradalmi eseményeire vonatkozó kronológia, bibliográfia és forrásközlések találhatók. A bemutatott dokumentumok, fotók döntő részben az adott felsőoktatási intézményekben működő levéltárakból származnak, mint ahogy a szerzők többsége is ottani levéltáros. A kötethez dr. Vida István professzor írt bevezető tanulmányt.
A könyvbemutatóra 2008. október 15-én került sor az ELTE Egyetemi Könyvtárának Dísztermében. A mintegy 50 főnyi hallgatóság előtt elsőként Tyekvicska Árpád, a Magyar Levéltárosok Egyesületének elnöke, a Nógrád Megyei Levéltár igazgatója ismertette a kötetet. Kiemelte, hogy a Magyar Felsőoktatási Szövetség, mint közösség mutatott fel valami fontosat ezzel a vállalkozással. Hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a kötetben jól nyomon követhető, hogyan alakult az egyetemi ifjúság szerepe, helyzete, álmai, sorsa, valamint a forradalmi napokban felszínre került sok új gondolat, eszme. Személyes hangú méltatásának végén pedig kitért arra is, hogy 1956. november 4-ét követően, amikor „tudatosan megkonstruált, rafináltan végigvitt megtorlás történt, amely célzottan érintett társadalmi csoportokat és helyszíneket”, illetve a diplomaszerzés után mennyire nehezen megélhető élethelyzetbe kerültek az egyetemi hallgatók.
Ezt követően néhány szóban Ghyczy György grafikus, festőművész, a kötet borítójának tervezője beszélt arról, mit jelent számára a borító színeinek és ábráinak szimbólumrendszere, amely az 1956-hoz való érzelmi kötődés kifejeződése is egyben.
A bemutatónak kedvező sajtóvisszhangja is volt: az MTI tudósítója rövid hírben számolt be az eseményről, a Múlt-kor nevű elismert történelmi weblap pedig részletes recenziót is közzétett a kötetről (http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=22086).

Batalka Krisztina