Beszámoló az Magyar Levéltárosok Egyesülete Budapesti Szekciójának megbeszéléséről

A Magyar Levéltárosok Egyesülete /MLE/ felkérésére az MLE Budapesti Szekciója 2007. november 25-én megbeszélést tartott a budapesti székhelyű levéltárak munkatársai részére a későbbiekben kidolgozandó magyar levéltári stratégia vitaanyagát képező két dokumentumról, az OKM Levéltári Kollégiumának munkabizottsága által készített „A magyar levéltári rendszer jövője” címet viselő javaslatról, illetve az említett munkabizottság egy tagjának Tyekvicska Árpádnak a fenti javaslathoz fűzött különvéleményeként összeállított „Gondolatok a magyar levéltárügy jövőjéről” című tanulmányáról.
A megbeszélésnek Budapest Főváros Levéltára /BFL/ adott otthont, a szekcióülés levezetője Dr. Sarusi Kiss Béla főosztályvezető /BFL/ volt. A megbeszélésen mindössze 11 levéltáros kolléga vett részt, akik közül 8 a vendéglátó intézmény munkatársa volt.
” A magyar levéltári rendszer jövője” címet viselő javaslatról az a többségi vélemény fogalmazódott meg, hogy annak szakmai háttere csekély és pusztán a reménybeli finanszírozás oldaláról közelít a kérdéshez. A jelenlévő önkormányzati levéltárosok fenntartásokkal fogadták a javaslattevők azon szándékát, hogy támogatni kellene az állami szaklevéltári, illetve a városi levéltári hálózat további intézményi bővítését. Ez szerintük felesleges iratmozgásokat eredményezne és a kutatószolgálat működésében is zavarokhoz vezethetne.
A Tyekvicska Árpád tanulmányában megfogalmazott „levéltári gerinchálózat” intézményrendszerének kiépítését, illetve az országos főlevéltárnok tisztség és a hozzá kapcsolódó országos főlevéltárnoki hivatal felállítást a jelenlevők többsége támogatná. Azzal a kikötéssel, hogy az a Magyar Országos Levéltártól minden tekintetben független intézményként lenne csak felállítható. Megjegyezték ugyanakkor, hogy a levéltárak effajta állami finanszírozása a központosítás (államosítás) következtében egycsatornássá válna, amit a résztvevők kockázatosnak ítéltek.
Elhangzott, hogy az állami szaklevéltárak nem támogatnák Tyekvicska Árpádnak az állami szaklevéltári hálózat átalakítására (állami szaklevéltáraknak a felállítandó országos főlevéltárnoki hivatalba való integrálását) vonatkozó álláspontját. A felsőoktatási szaklevéltárakkal kapcsolatban a jelenlévő Osváth Zsolt, a BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár levéltárvezetője elmondta, hogy kívánatos lenne a jövőben, ha a felsőoktatási intézményekben működő szaklevéltárak a fenntartótól címzett költségvetési támogatásban részesülnének.
A megbeszélés résztvevőinek egyöntetű álláspontja, hogy magyar levéltári stratégiára szükség van, ugyanakkor egy hosszú távú stratégia kidolgozása, például a közigazgatási rendszer átszervezésének bizonytalanságai miatt igen nehéz.
A megbeszélésről a levezető Dr. Sarusi Kiss Béla főosztályvezető feljegyzést készített, amelyet a jelenlevőknek megküldött, illetve felolvasott az MLE 2007. november 6-án megtartott szakmai napján is.

Osváth Zsolt