Beszámoló a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2012. évi tevékenységéről

A mögöttünk álló munkaévre tervezett feladatainkat egy kivételével teljesítettük. Az előre tervezetthez képest az idén is adódott váratlan feladat, ráadásul akárcsak 2011-ben a felsőoktatási törvény kapcsán, ezt most is a politika világa generálta. Emlékezetesek az év első felében kirobbantott politikai botrányok a doktori és szakdolgozatok ügyében, amik több egyetemet is érintettek. Mivel ezek a közérdeklődést kiváltó ügyek az egyetemi levéltárakat és könyvtárakat is eltalálták, június 25-én az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumával közösen külön szakmai napot szerveztünk a téma megvitatására, és egy közös ajánlás kidolgozására.

Működésünk az alapszabályban foglaltaknak, a gazdálkodás rendje az érvényes szabályoknak megfelelő volt.

Az MFLSZ tagjainak száma 2012. december 11-én (31-ig változás nem várható) 65 volt: 47 fő természetes személy (ebből 6 fő nyugdíjas, 1 fő tiszteletbeli tag), 18 intézményi tag.

Az egyesületi eseményekről a Hírlevélben, körlevelekben valamint az MFLSZ honlapján (www.mflsz.hu) folyamatosan tájékoztatást adunk. Szervezetünkben változás nem történt.

1. Közgyűlésünkre március 8-án került sor a megújult Budapesti Corvinus Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár egyik olvasótermében. A szokásos rendben lezajlott közgyűlés után szakmai nap, illetve szakszerű vezetéssel látogatás következett a frissen felújított történeti arborétumban.

2. Szakmai napunkat részben takarékossági, részben időgazdálkodási megfontolásokból a közgyűléssel azonos napra tettük. Így elkerülhető, hogy a vidéki kollégák rövid időszakon belül újabb utazásra kényszerüljenek, illetve növeltük a közgyűlés „vonzerejét” is. A programban több témát is érintettünk: szó esett most futó legnagyobb közös munkánk, a felsőoktatási oklevél-projekt állásáról, az anyaggyűjtés 2012-re tervezett befejezéséről és bemutattuk a megújult egyesületi honlapot, melyet teljes egészében önerőből finanszíroztunk.

3. A 2011. évi vándorgyűlési előadások megjelentetése kényszerűen áttolódott a 2013. évre, így ez az egyetlen tervezett feladat, amit nem tudtunk végrehajtani. Oka, hogy az elhangzott előadásoknak csak egy része érkezett be írott formában, így a kötet csak hiányosan jelenhetne meg. Ezért célszerűbb a 2012. évi előadásokkal együtt kiadni a két vándorgyűlés válogatott előadásaiként.

4. Az MFLSZ honlapjának továbbfejlesztését, mely még 2011-ben indult meg, a közgyűlésig sikerült lezárni. Formájában és részben tartalmában is megújult a honlap, mellyel egyúttal szolgáltatót is váltottunk, de az internet cím egy rövid átállási időszak után változatlan maradt (www.mflsz.hu). A megújítás költségeit két évre elosztottan egyesületünk saját vagyonából fedeztük, mivel pályázati forrást erre a célra már évek óta hiába próbáltunk elnyerni.

5. Vándorgyűlésünkre szeptember 4-6. között került sor Szegeden, az SzTE Levéltára és egyesületünk szervezésében. A konferencia két részre oszlott. Egyik témánk immár szokásosan a szakma aktuális kérdéseit tárgyalta a szakfelügyelet, illetve a szakminisztérium képviselőinek bevonásával. A történeti rész címe Kollégiumok a hazai felsőoktatásban. Szállás vagy képzőhely? volt. Örvendetesen sok, összesen 14 előadás hangzott el. A vándorgyűlésen 3 pozsonyi kollégánk is részt vett. A rendezvényt az NKA 500.000,- forinttal támogatta. A pályázatot lezártuk, az elszámolást határidőn belül beadtuk.

6. Együttműködés az MTA Egyetemtörténeti Albizottsággal, illetve az MLE Oktatás- és Tudománytörténeti Szekciójával. Március 22-én az MTA Albizottság, az MTA Orvostörténeti Munkabizottsága és a Magyar Orvostörténelmi Társaság társszervezésében közösen valósítottuk meg A hazai orvostudományi karok kiépülése a 19-20. században c. konferenciát. A Szekcióval és az SzTE Levéltárával közösen került megrendezésre Szegeden november 9-én a Szent-Györgyi Albert konferencia. Tagjaink részt vettek továbbá az MTA Egyetemtörténeti Albizottság november 27-i rendezvényén az ELTE Jogi Karán, melynek témája az egyetem Nobel-díjasai és Szent-Györgyi Nobel-díjának 75. évfordulója volt.

7. A magyarországi felsőoktatási intézmények képesítő és doktori okleveleinek összegyűjtése a kezdetektől 1948-ig. A tavaly újraindított program leginkább időigényes részét, az anyaggyűjtést 2012-ben sikerült lezárnunk egy Debrecenben és Veszprémben, illetve a főváros egyik gyűjteményében végzett kutatássorozattal. Támogatást továbbra is a Semmelweis Egyetem Levéltára biztosított.

8. Társegyesületekkel történő együttműködés

Tagjaink nagy számban vettek részt az MLE szegedi vándorgyűlésén, több elnökségi tagunk az MLE választmányi ülésein, illetve az elnök a MELTE vándorgyűlésén (Debrecen-Beregszász) és az MVLVT székesfehérvári közgyűlésén.

9. „Évfordulók a magyar felsőoktatásban” c. összeállítás aktualizálását dr. Kiss Márton tagtársunk folyamatosan elvégzi, a 2012-re esedékes rész határidőre elkészült.

10. Tisztújítás előkészítése

Jelölőbizottság választása, ajánlástétel a tagság felé a tisztújítás főbb szempontjairól.

Budapest, 2013. február 9.

Dr. Molnár László sk.

elnök