Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum

Alapítás: 1986

H-1078 Budapest, István u. 2.
H-1400 Budapest, Pf. 2.
Központi telefon a könyvtár titkárságára: (06-1) 478-4226
Internet: www.könyvtar.univet.hu

Munkatársak:

Orbán Éva igazgató, levéltár vezető
T: (06 1) 4784-226
Fax: (06 1) 4784-227
E-mail: orban.eva@aotk.szie.hu
Négyesi Barbara levéltáros
E-mail: negyesi.barbara@aotk.szie.hu

1787-ben alapították meg a pesti királyi magyar tudományegyetem Orvostudományi Karán az Állatgyógyászati Tanszéket, amely 1851- et követően önállóan, Pesti cs. kir. Állatgyógyintézet néven működött tovább, 1899-től főiskolaként. A levéltári anyag feldolgozása során az egyes nagyobb irategyüttesek (fondok) kialakításakor az intézmény szervezeti változásait vették figyelembe. Az iratképző szervek (központi hivatalok, tanszékek) munkája nyomán keletkezett iratok mellett a hallgatók tanulmányi nyilvántartásait és a tanácsülési jegyzőkönyveket gyűjti a levéltár. Az archívumban találhatók továbbá egyedi adományok (pl. diplomák, életrajzi összefoglalók, állatorvos-történeti kéziratok). A 115,12 iratfolyóméter terjedelmű iratanyag legrégebbi és egyben legértékesebb darabjai közé tartozik az „Extractus protocolli Instituti Veterinarii 1787- 1815” .
Az iratanyagot ismertető segédlet (fond- és állagjegyzék) a honlapról is elérhető: http://www.konyvtar.univet.hu/regi/fond_2010.pdf

A felújított levéltár megnyitója (2008. április 14.)