Beszámoló a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2014. évi szakmai munkájáról

2014-ben – az előző esztendők mintájára – többségében sikerrel valósítottuk meg a kitűzött és a közgyűlésen elfogadott munkaterv programjainak nagy részét. Évközben pedig számos utóbb felmerült programmal gazdagodott egyesületünk szakmai tevékenysége.

Működésünk az alapszabályban foglaltaknak, a gazdálkodás rendje az érvényes szabályoknak megfelelő volt.

Az MFLSZ tagjainak száma 2014. december 31-én 65 volt: 47 fő természetes személy (ebből 1 fő pártoló tag, 45 fő rendes tag), 17 intézményi tag. Az új belépők révén az időközben nyugdíjazás és állásváltozás folytán kilépő kollégák létszáma jelentősen nem csökkentette taglétszámunkat.

Az egyesületi eseményekről a körlevelekben, valamint az MFLSZ honlapján (www.mflsz.hu) folyamatosan tájékoztatást adunk. Szervezetünkben változás nem történt.

Elért eredményeink

1. Közgyűlésünkre március 11-én került sor a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanácstermében. Ez alkalommal a megjelent tagok elfogadták a 2013. évi tevékenységünkről szóló szakmai beszámolót, a pénzügyi elszámolást, a 2014. évre szóló munkatervet és pénzügyi tervet, valamint az egyesület új alapszabályát.

2. Tavaszi szakmai napunkat részben takarékossági, részben időgazdálkodási megfontolásokból a közgyűléssel azonos napra tettük. Így elkerülhető, hogy a vidéki kollégák rövid időszakon belül újabb utazásra kényszerüljenek, illetve növeltük a közgyűlés „vonzerejét” is. Szakmai napunk témája keretében felkerestük az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárát, ahol Cseh Gergő Bendegúz és Orgoványi István főosztályvezetők mutatták be az intézményt, s vázolták a kutatási feltételeket, valamint az egyetemi levéltárak felé is megnyilvánuló együttműködési lehetőségeket.

3. Vándorgyűlésünk augusztus 25-27. között Veszprémben a Pannon Egyetem Központi Könyvtár és Levéltára, valamint egyesületünk együttműködésében került megrendezésre. Címe: Húszéveseké a világ (a 20 éves MFLSZ és 4 taglevéltára jubileuma); témája: A Nagy háború és a hazai felsőoktatás. További kiemelt témánk: Az MFLSZ együttműködési lehetőségei a hazai levéltári rendszer más szereplőivel voltak. A történeti témakörben 10 előadás, a levéltári szakmai együttműködéseket taglaló ülésszakon 5 előadás hangzott el. Vándorgyűlésünk második napján tartalmas szakmai látogatást tettünk Pannonhalmán. Megtekintettük a Főapátsági Levéltár, valamint a Főapátsági Könyvtár értékes kultúrkincseit, s a modern látogatóközpontot is. Így a vándorgyűlés keretében Megtekintettünk együttesen három levéltárat (Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára; Pannon Egyetem Veszprémi Egyetemi Levéltár; Pannonhalmi Főapátsági Levéltár) és két könyvtárat (Pannon Egyetem Veszprémi Egyetemi Könyvtár, Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár) tekintettünk meg.

A vándorgyűlésen képviseltette magát minden hazai levéltár szakmai szervezet (Magyar Levéltárosok Egyesülete; Fiatal Levéltárosok Egyesülete, Magyar Egyházi Levéltárosok Egyesülete; Megyei és Városi Levéltárvezetők Tanácsa), de jelen volt a Szlovák Levéltári Szövetség elnök asszonya is (Mária Grófová), valamint a legnagyobb hazai levéltárak főigazgatói (Magyar Nemzeti Levéltár; Budapest Főváros Levéltára) és az EMMI Közgyűjteményi Főosztálya képviseletében Gorjanac Radojka főtanácsos asszony is. Az egyetemtörténettel professzionális módon foglalkozó újonnan alakított MTA Egyetemtörténeti Kutatócsoport vezetője, Szögi László szintén megtisztelte vándorgyűlésünket a kutatócsoport több tagjával egyetemben. Elmondható tehát, hogy mind a hazai levéltárosi szakma, mind az egyetemtörténet kutatói, mind pedig egyesületünk tagsága nagy számban jelent meg és vett részt a háromnapos rendezvényen.

4. A magyarországi felsőoktatási intézmények képesítő és doktori okleveleinek összegyűjtése a kezdetektől 1948-ig. Április hónapban Osváth Zsolt Az évek óta tartó program 2014-ben is folytatódott, áprilisban Kolozsváron az Erdélyi Múzeum-Egyesület, a Kolozs Megyei Levéltár, Erdélyi Református Egyházkerület Gyűjtőlevéltárából sikerült két tucat, a kutatás előtt eddig teljességgel ismeretlen, zömmel 19. századi képesítő oklevélről digitális fényképet készíteni. Az utazás költségeit a Szegedi Tudományegyetem Levéltárának hungarika-kutatásra nyert pályázati támogatása tette lehetővé, s kapcsolódott a kolozsvári egyetem erdélyi levéltári forrásait összegyűjtő projekthez. Májusban Sopronban a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltárában Dominkovits Péter igazgatóval együttműködve tucatnyi, szintén zömmel 19. századi képesítő oklevél került befényképezésre. Az év folyamán a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltárában Koltai András levéltárvezető segítségével is sikerült képesítő oklevelet felkutatni és befényképezni.

5. Társegyesületekkel történő együttműködés

Tagjaink nagy számban vettek részt az MLE szekszárdi vándorgyűlésén, több elnökségi tagunk az MLE választmányi ülésein, valamint a MELTE vándorgyűlésén (Eger). Utóbbin jelentős létszámban léptek be egyesületünk tagjai a MELTE-be is (Szögi László, Osváth Zsolt, Vajda Tamás). A MELTE és az MFLSZ szakmai együttműködésére jó példa volt a Levéltári Kollégium 2014. évi megújítása, ui. a szakmai tanácsadó fórumba a két egyesület közös képviseletét Molnár László kollégánk, egyesületünk előző elnöke látja el, mind az MFLSZ, mind a MELTE általános megelégedésére. Az MVLVT kőszegi közgyűlésén és az FLE badacsonyi nyári szakmai táborában az elnök képviselte egyesületünket.

6. Nemzetközi kapcsolatok

Egyesületünk veszprémi vándorgyűlésén – az előző évek hagyományait követve – 2014-ben is részt vett Mária Grófová, a Szlovák Levéltáros Egyesület elnöke.

7. „Évfordulók a magyar felsőoktatásban” c. összeállítás aktualizálását dr. Kiss Márton tagtársunk folyamatosan elvégzi, a 2014-re esedékes rész határidőre elkészült.

8. A Budapest Főváros Levéltára tömeges digitalizálási ajánlattal fordult egyesületünkhöz. Ennek keretében az 1945-1963 közötti egyetemi és kari tanácsi jegyzőkönyvek állományfelmérését végezték el a taglevéltáraink. Egyesületünk képviseletében Osváth Zsolt alelnök a beérkezett adatok összegzését készítette el, és a Budapest Főváros Levéltárával való kapcsolattartást végezte. Az ütemezés szerint a kivitelezésre 2015. március végéig kerül sor.

A munkaterv elfogadását követően, évközben felmerült program

1. Június hónap folyamán került sor a MELTE illetékes kollégáival együttműködve egy pályázat kidolgozására és benyújtására a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumához. A fejlesztési program célja az AtoM 2.0 levéltári nyilvántartó szoftver bevezetése az egyesület szervezésében a felsőoktatási levéltárakban. A program során az MFLSZ és a MELTE kollégái közösen fordítják le az angol nyelvű szoftvert, összeállítanak egy elektronikus felhasználói kézikönyvet hozzá, egyesületünk szervez egy szakmai napot a felsőoktatási levéltárak szerv- és fondnyilvántartásának egységesítéséről, s ezen felül a szoftver betanítása céljából egy kétnapos tréninget is szervez. A pályázat 1.550.000 Ft támogatást nyert a Nemzeti Kulturális Alaptól. A program megvalósításának döntő része 2015-re esik.

2. A MTA BTK Történettudományi Intézet vezetőjével szakmai együttműködést kötöttünk Katona Csaba közreműködésével. A megállapodás azt a célt szolgálja, hogy az intézet és egyesületünk a jövőben közös szakmai konferenciákat, kiállításokat szervezzen vagy kiadványokat állítson össze. A programok anyagi fedezetét közös pályázattal, vagy az intézet által benyújtott pályázatokba történő bekapcsolódással kívánjuk elérni. A program szakmai tartalmának megvalósítása 2015-ben kezdődik.

3. Szakmai együttműködés kidolgozásába kezdtünk a Veritas Történetkutató Intézettel Ujváry Gábor közvetítésével. Az együttműködés azt a célt szolgálja, hogy az intézet tudományos programjához, annak anyagi keretét felhasználva kapcsolódjanak az egyetemi levéltárak a két világháború közötti korszak egyetemi társadalmának elemzését célzó több éves tudományos kutatáshoz. A program részletes kidolgozása, az együttműködési megállapodás aláírása és a szakmai együttműködés beindítása 2015-ben történik meg.

Budapest, 2015. február 9.                                        Vajda Tamás

 

elnök