Beszámoló a Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2013. évi szakmai munkájáról

2013-ban – az előző esztendők mintájára – többségében sikerrel valósítottuk meg a kitűzött és a közgyűlésen elfogadott munkaterv programjainak nagy részét. Évközben pedig számos utóbb felmerült programmal gazdagodott egyesületünk szakmai tevékenysége.

Működésünk az alapszabályban foglaltaknak, a gazdálkodás rendje az érvényes szabályoknak megfelelő volt.

Az MFLSZ tagjainak száma 2013. december 31-én 65 volt: 48 fő természetes személy (ebből 3 fő pártoló tag, 45 fő rendes tag), 17 intézményi tag. Az új belépők révén az időközben nyugdíjazás és állásváltozás folytán kilépő kollégák létszáma jelentősen nem csökkentette taglétszámunkat.

Az egyesületi eseményekről a körlevelekben, valamint az MFLSZ honlapján (www.mflsz.hu) folyamatosan tájékoztatást adunk. Szervezetünkben változás nem történt.

Elért eredményeink

1. Közgyűlésünkre és egyesületünk tisztújítására március 6-án került sor az ELTE Egyetemi Könyvtárának dísztermében.

2. Tavaszi szakmai napunkat részben takarékossági, részben időgazdálkodási megfontolásokból a közgyűléssel azonos napra tettük. Így elkerülhető, hogy a vidéki kollégák rövid időszakon belül újabb utazásra kényszerüljenek, illetve növeltük a közgyűlés „vonzerejét” is. Szakmai napunk témája Tanrend projekt és az 1848 előtti hallgatói adatbázis volt. Dr. Szögi László főigazgató (ELTE Egyetemi Könyvtár, Egyetemi Levéltár) előadását követően hat felkért hozzászóló fejtette ki gondolatait és tapasztalatait az eddig elért eredményekről és a további teendőkről.

3. Vándorgyűlésünk augusztus 26-28. között Sopronban a Nyugat-Magyarországi Egyetem Központi Könyvtár és Levéltára, valamint egyesületünk együttműködésében került megrendezésre. Címe: Húszéveseké a világ (a 20 éves MFLSZ és 4 taglevéltára jubileuma); témája: az egyetemi levéltárak és szakmai szervezetünk két évtizede. További kiemelt témáink: Elektronikus hallgatói nyilvántartások levéltárba vétele, az e-iratkezelés kérdései, újabb tapasztalatai voltak. A történeti témakörben 7 előadás, a magyar levéltárügy aktualitásait tárgyaló szekcióban 5 előadás, a levéltári informatikai kérdéseket tárgyaló ülésszakon 2 előadás hangzott el. Utóbbit azonban örvendetesen élénk eszmecsere követte. Vándorgyűlésünk második napján tartalmas szakmai látogatást tettünk Pozsonyban. Megtekintettük a Szlovák Nemzeti Levéltár központját, a pozsonyi Comenius Egyetem Római Katolikus Teológiai Karát, valamint a belváros számos további egyetemtörténeti emlékhelyét.

4. A magyarországi felsőoktatási intézmények képesítő és doktori okleveleinek összegyűjtése a kezdetektől 1948-ig. A tavaly újraindított program leginkább időigényes részét, az anyaggyűjtést 2013-ban is folytattuk. Támogatást továbbra is a Semmelweis Egyetem Levéltára biztosított. A kutatói programért felelős tagtársaink (Osváth Zsolt, Zsidi Vilmos) 2013. május 21-23 Pozsonyban megrendezett  XVII. Szlovák Levéltári Napok keretében tartott   tudományos konferencián előadásban mutatták be az eddigi eredményeket.

5. Társegyesületekkel történő együttműködés

Tagjaink nagy számban vettek részt az MLE esztergomi vándorgyűlésén, több elnökségi tagunk az MLE választmányi ülésein. A MELTE vándorgyűlésén (Szeged) és az MVLVT martfűi közgyűlésén az elnök képviselte egyesületünket.

6. Nemzetközi kapcsolatok

Egyesületünk hat tagja részt vett a Pozsonyban megrendezett XVII. Szlovák Levéltári Napokon, közülük öten előadást is tartottak. Ezen program részvételéhez segítséget kaptunk a Magyar Levéltárosok Egyesületétől.

7. „Évfordulók a magyar felsőoktatásban” c. összeállítás aktualizálását dr. Kiss Márton tagtársunk folyamatosan elvégzi, a 2013-ra esedékes rész határidőre elkészült.

A munkaterv elfogadását követően felmerült, évközben elvégzett programok

1.Egyeztetési és a korábbi együttműködések továbbfejlesztése céljából egyesületünk elnöke és alelnöke részletes megbeszélést folytatott a hazai levéltáros szakma vezető személyiségeivel. Felkerestük a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját, a levéltári ügyekért felelős miniszteri biztost, valamint a Budapest Főváros Levéltár főigazgatóját.

2. A Budapest Főváros Levéltára tömeges digitalizálási ajánlattal fordult egyesületünkhöz. Ennek keretében az 1945-1963 közötti egyetemi és kari tanácsi jegyzőkönyvek állományfelmérését végezték el a taglevéltáraink, egyesületünk a beérkezett adatok összegzését készítette el és a Budapest Főváros Levéltárával való kapcsolattartást végezte. Az ütemezés szerint a kivitelezésre 2014 folyamán fog sor kerülni.

3. A legolvasottabb hazai levéltári honlap, az archivportal.hu lehetőséget kínált fel az egyetemi levéltárak számára, hogy intézményhálózatunkat ismertető, legújabb eredményeinket, rendezvényeinket, a megvalósuló fejlesztéseinket bemutató írásoknak ad helyet a jövőben. Az egyetemi levéltárak részéről elnökségünk döntése értelmében Batalka Krisztina (BME Levéltára) lesz a kapcsolattartó, szerkesztő. A továbbiakban minden, az archivportal.hu oldalon megjelentetésre szánt adatot, információt hozzá kell eljuttatni.

4. Őszi szakmai napunk megrendezéséhez december 4-én a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár biztosította a helyszínt és a szükséges infrastruktúrát. Témája A magyarországi felsőoktatási szaklevéltárak csatlakozási lehetőségei a tervezett e-Levéltár 2 projekthez. Ezzel kapcsolatban 4 előadás hangzott el, majd A magyarországi felsőoktatási szaklevéltárak NKA-n kívüli egyéb pályázati lehetőségei c. ülésszakon az EMMI munkatársai a levéltárak számára 2014-2020 között kiírásra kerülő uniós pályázati lehetőségeket ismertették.

Félbemaradt projektek

1. 2011-2012. évi vándorgyűlési előadások megjelentetése

Anyagi megfontolásból és az évközben felmerült egyéb kihívások feladatok miatt átmenetileg lekerült a napirendről az elmúlt évek vándorgyűlésein elhangzott előadásokat összegyűjtő kötet megjelentetése.

2. Az egyesületi honlap tartalommal való feltöltése

Ennek a feladatnak a megvalósítását részben 2014. évre halasztottuk az egyetemi levéltárak és egyesületünk új híreinek az archivportal.hu-n történő megjelentetése által előálló új feladatmegosztás tisztázása miatt.

Budapest, 2014. február 6.                                        Vajda Tamás

 

elnök