Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2011. évi pénzügyi terve

Saját pénztartalékunk 2010. év végére az egymillió-százezer forintot is meghaladta, s bár a kiadások a tavalyi évben tovább növekedtek, az egyesület vagyona összességében mégis jelentősen gyarapodott az év során.

A 2011. évben célunk a vagyon további gyarapítása és pénzeszközeink egy részének rövid határidős lekötésével, kiegészítő források teremtése. Mindezen törekvések célja, hogy függetlenítsük magunkat a működés elősegítését célzó, de mindinkább elapadó pályázati forrástól (NCA), és a tagdíjbevételek mellett egy másik stabil és kiszámítható forrást teremtsünk. Ugyanakkor az elmúlt három évben állandósult bevételi források (egyesületi kiadványok és ajándéktárgyak eladása, SZJA 1%) további fenntartására, esetleges növelésére ezután is kiemelt figyelmet fordítunk. Természetesen minden pályázati lehetőséget igyekeznünk kell megragadni.

Bevételi oldalunkon a korábbi gyakorlattól eltérően minden tervezett bevételt feltüntetünk, még akkor is, ha ezek csak a tervezés fázisában lévő pályázatok. Bár tudjuk, hogy ennek jó esetben is csak töredéke fog realizálódni, azonban fontosnak tartjuk, hogy tagságunk tájékozódjon mindezen pályázati próbálkozásokról, melyekkel az elnökség munkát végez (I/4-7. rovatok).

Vagyoni helyzetünk most már lehetővé teszi, hogy pénzünk egy részét biztonsággal leköthessük úgy, hogy az ne veszélyeztesse működésünket, ugyanakkor a korábbi folyószámla kamatnál jóval nagyobb, kb. tizenháromszoros bevételre tegyünk szert (I/2 rovat).

Állandó és egyedül biztosan kiszámítható bevételünk továbbra is a tagdíjakból származik (I/1 rovat). Ezek fegyelmezett teljesítése működésünk legfontosabb pillére.

Továbbra is számítunk az 1%-os adófelajánlásra, mely 2010-ben minden korábbi szintet meghaladt egyesületünk eddigi történetében.

I. Tervezett bevételek 2011

Megnevezés

Összeg

Megjegyzés

  1. Tagdíjbevétel

457 000 Ft

Egyéni, intézményi befizetések (77 000 Ft + 380 000 Ft)

2. Bankszámlakamat

40.000 Ft

Lekötött betét esetén

3. Működési támogatás (NCA)

530.000 Ft

Beadott, el nem bírált pályázat

4. NKA 2201 0070 1P – tavaszi szakmai nap (műhelybeszélgetések)

225.000 Ft

Megnyert pályázat, átutalt támogatás

5. NCA nemzetközi pályázat – Prága

968.000 Ft

Beadott, el nem bírált pályázat

6. NKA vándorgyűlési pályázat

500.000 Ft

Készülő pályázat

7. NKA nemzetközi pályázat – Prága

500.000 Ft

Készülő pályázat

8. Adófelajánlások

70.000 Ft

Az előző két évben kapott összegekhez viszonyított becslés

9. Vándorgyűlés részvételi díja

140.000 Ft

Az előző évihez viszonyított becslés

10. Összesen:

3.430.000 Ft

Kiadásaink összeállításakor a ténylegesen már most tervezhető tételekkel számoltunk csak, a bevételi oldal egyelőre még bizonytalan kimenetelű pályázatait nem vettük figyelembe. Így itt mindössze két pályázati összeg szerepel, melyek már számlánkon vannak, és amelyekkel el is kell majd számolnunk.

A tavaszi szakmai nap megrendezésére kapott NKA-támogatás, mely a résztvevők honoráriumát és annak járulékait tartalmazza (II/1. rovat), illetve az NCA-CIV-10-E-03250598/2010 sz. pályázat, mely az egyesületi ismertető kötet megjelentetésére szolgál.

A többi rovat tekintetében igazodtunk a 2010-es tényleges felhasználáshoz.

II. Tervezett kiadások 2011

Megnevezés

Összeg

Megjegyzés

1. Személyi kiadások

305.000 Ft

Könyvelői munkadíj (80e), tavaszi szakmai nap NKA – 225e)

2. Irodaszer, nyomtatvány

2.000 Ft

Pénzügyi bizonylat- és számlatömbök, xeroxpapír

3. Postaköltség

3.000 Ft

Küldemények feladási költségei

4. Bankköltség

25.000 Ft

Netbank használati díj, pénzforgalmi jutalék

5. Útiköltség

66.000 Ft

Kiküldetések (társszervezetek vándorgyűlései, titkár stb.)

6. Internetes költségek

160.000 Ft

Honlap karbantartás munkadíja, domain név fenntartása, honlap átalakítás költsége

7. Reprezentációs költségek

60.000 Ft

Külső előadók honorálása, közgyűlés, szakmai napok, egyéb egyesületi alkalmak reprezentációja (büfé)

8. Vándorgyűlés

140.000 Ft

A tervezett részvételi díjbevétellel azonos

9. MFLSz kiadvány (NCA pályázat)

329.250 Ft

Elnyert pályázat, átutalt, de még fel nem használt támogatás

10. Összesen:

1.090.250 Ft

Budapest, 2011. március 2.

Dr. Molnár László sk. elnök