Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2013. évi pénzügyi terve

Egyesületünk anyagi helyzete stabil, így működésünk továbbra is megbízható alapokon áll. A nem használt pénzeszközök betétben való elhelyezésével egyrészt stabil tartalékot képeztünk, másrészt a kamatok révén kiegészítő jövedelemhez jutottunk, amelyek ma már felülmúlják (a sajnos csökkenő) szja 1%-ból származókat. Így sikerült enyhítenünk a pályázatoknak való kitettségünket. Erre annál is inkább szükségünk van, mert a 2013-ra szóló működési pályázatot a NEA a megszokottól teljesen eltérő időben, jóval korábban írta ki, erről értesítést nem küldött (ahogy korábban tették), így arról csak a beadási határidő lejárta után szereztünk tudomást.

Ugyanezt a célt szolgálja az szja 1%-os felajánlásokból (I/4.) származó kiegészítő jövedelem. Mivel ez a tavalyi évben látványosan visszaesett, az elnökségnek igyekeznie kell további támogatókat találni a tagság körében. Állandó és legfontosabb, biztosan kiszámítható bevételünk továbbra is a tagdíjakból származik (I/1. rovat). Ezek fegyelmezett teljesítése működésünk legfontosabb pillére. Bár a korábbi hátralékokat 2012-ben felszámoltuk, helyettük sajnos újak keletkeztek.

2013-ban csak egy pályázattal számolunk (I/3.), bár még ennek kiírása nem történt meg. Itt a megpályázni kívánt összeget tüntettük fel, de az eddigi gyakorlatnak megfelelően várhatóan siker esetén is reálisan ennél kevesebb támogatással számolhatunk.

I. Tervezett bevételek 2013

Megnevezés

Összeg

Megjegyzés

1. Tagdíjbevétel

479.000,-

Egyéni, intézményi befizetések + hátralék (86.000,- + 340.000,- + 53.000,-)

2. Bankszámlakamat

50.000,-

1 M lekötött betét esetén

3. NKA vándorgyűlési pályázat

700.000,-

A pályázat még nincs meghirdetve

4. Adófelajánlások (szja 1%)

40.000,-

Az előző öt évben kapott összegekhez viszonyított becslés

5. Vándorgyűlés részvételi díja

120.000,-

Az előző évihez viszonyított becslés

6. Összesen:

1.389.000 Ft

Várható kiadásaink összeállításakor általában a 2012. évi felhasználást vettük alapul. A honlap költségei (II/6.) rovaton a rendszeressé váló frissítések munkadíjával, illetve a domain fenntartás költségeivel számolunk.

Vándorgyűlésünk költségeinek tervezésénél a teljes megpályázott támogatást és a várható részvételi díjat tüntettük fel. Természetesen, ha ezek a tervezett bevételek elmaradnak a várttól, igyekeznünk kell a költségeket is hasonló arányban csökkenteni, hogy mindenképpen elkerüljük a rendezvény deficitessé válását. Ebben a korábbi évek bevált gyakorlatát követjük.

II. Tervezett kiadások 2013

Megnevezés

Összeg

Megjegyzés

1. Személyi kiadások

102.000,-

Könyvelő megbízási díja

2. Irodaszer, nyomtatvány

1.500,-

Pénzügyi bizonylat- és számlatömbök

3. Postaköltség

1.000,-

Küldemények feladási költségei

4. Bankköltség

4.000,-

Pénzforgalmi jutalék

5. Útiköltség

120.000,-

Kiküldetések (titkár, elnökség útiköltség-térítései)

6. Honlap költségek

50.000,-

Honlap karbantartás munkadíja (30e), domain név fenntartása (20e)

7. Reprezentációs költségek

100.000,-

Egyesületi alkalmak büfé költsége, vgy. ajándék+ különadó

8. Vándorgyűlés

820.000,-

A megpályázandó összeggel és a tervezett részvételi díjbevétellel azonos

9. Pályázatok nevezési díja

15.000,-

10. Összesen:

1.213.500 Ft

Budapest, 2013. február 11.

Dr. Molnár László sk. elnök