Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2015. évi pénzügyi terve

Egyesületünk anyagi helyzete stabil, így működésünk továbbra is megbízható alapokon áll. A nem használt pénzeszközök betétben való elhelyezésével egyrészt stabil tartalékot képeztünk, másrészt a kamatok révén kiegészítő jövedelemhez jutottunk, amelyek ma már felülmúlják (a sajnos csökkenő) szja 1%-ból származókat. Így sikerült enyhítenünk a pályázatoknak való kitettségünket.

Állandó és legfontosabb, biztosan kiszámítható bevételünk továbbra is a tagdíjakból származik (I/1. rovat). Ezek fegyelmezett teljesítése működésünk legfontosabb pillére. 2014-ben sajnos nagyszámú hátralék halmozódott fel az egyéni tagdíjak fizetésében. Így indokoltnak tűnik egy szigorú tagrevíziót végezni.

I. Tervezett bevételek 2015

Megnevezés

Összeg

Megjegyzés

1. Tagdíjbevétel

450.000,-

Egyéni és intézményi befizetések

2. Bankszámlakamat

40.000,-

1,8 M lekötött betét esetén + kamatos kamat

3. NKA vándorgyűlési pályázat

700.000,-

A pályázat még nincs meghirdetve

4. Vándorgyűlés részvételi díja

130.000,-

Az előző évihez viszonyított becslés

Összesen:

1.320.000 Ft

Várható kiadásaink összeállításakor általában a 2014. évi felhasználást vettük alapul.

Vándorgyűlésünk költségeinek tervezésénél a teljes megpályázott támogatást és a várható részvételi díjat tüntettük fel. Természetesen, ha ezek a tervezett bevételek elmaradnak a várttól, igyekeznünk kell a költségeket is hasonló arányban csökkenteni, hogy mindenképpen elkerüljük a rendezvény deficitessé válását. Ebben a korábbi évek bevált gyakorlatát követjük.

II. Tervezett kiadások 2014

Megnevezés

Összeg

Megjegyzés

1. Személyi kiadások

150.000,-

Könyvelő megbízási díja + ügyvéd tiszteletdíja

2. Irodaszer, nyomtatvány

25.000,-

Könyvelő jogkövető CD

3. Postaköltség

7.000,-

Küldemények feladási költségei

4. Bankköltség

15.000,-

Pénzforgalmi jutalék + kártyahasználati díj

5. Útiköltség

100.000,-

Kiküldetések (titkár, elnökség útiköltség-térítései)

6. Honlap költségek

70.000,-

Honlap karbantartás munkadíja (50e), domain név fenntartása (20e)

7. Reprezentációs költségek

30.000,-

Egyesületi alkalmak büfé költsége, vgy. ajándék+ különadó

8. Vándorgyűlés

900.000,-

A megpályázandó összeggel és a tervezett részvételi díjbevétellel azonos

9. Pályázatok nevezési díja

20.000,-

Összesen:

1.317.000 Ft

Budapest, 2015. február 9.

 

Vajda Tamás sk. elnök