Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2012. évi pénzügyi terve

Az elmúlt évek során sikerült stabilizálnunk egyesületünk anyagi helyzetét, így működésünk továbbra is megbízható alapokon áll. Pénzeszközeink kezelésének átalakítása (betétszámla nyitása, testreszabott folyószámlacsomag) meghozta a várt eredményt, amit szeretnénk betéteink növelésével továbbfejleszteni. Az így növelt kamatjövedelemmel (I/2.) lassan tovább enyhítjük az egyre bizonytalanabb pályázatoknak, különösen a működési célú pályázatnak való kitettségünket.

Ugyanezt a célt szolgálja az szja 1%-os felajánlásokból (I/5.) származó kiegészítő jövedelem. Mivel ez a tavalyi évben látványosan visszaesett az elnökségnek igyekeznie kell további támogatókat találni a tagság körében. Állandó és legfontosabb, biztosan kiszámítható bevételünk továbbra is a tagdíjakból származik (I/1. rovat). Ezek fegyelmezett teljesítése működésünk legfontosabb pillére. Folyamatos figyelmet kell fordítanunk arra, hogy ne halmozódjanak fel hátralékok ezen a téren.

2012-ben csak két pályázattal számolunk (I/3-4.), bár még ezek kiírása sem történt meg. Itt mindkét esetben a megpályázni kívánt összegeket tüntettük fel, de az eddigi gyakorlatnak megfelelően várhatóan siker esetén is reálisan ezeknél kevesebb támogatással számolhatunk.

I. Tervezett bevételek 2012

 

Megnevezés

Összeg

Megjegyzés

1. Tagdíjbevétel

470.000,-

Egyéni, intézményi befizetések + hátralék (85.000,- + 360.000,- + 25.000,-)

2. Bankszámlakamat

74.000,-

1 M lekötött betét esetén

3. Működési támogatás (NCA)

200.000,-

A pályázat még nincs meghirdetve

4. NKA vándorgyűlési pályázat

700.000,-

A pályázat még nincs meghirdetve

5. Adófelajánlások (szja 1%)

55.000,-

Az előző négy évben kapott összegekhez viszonyított becslés

6. Vándorgyűlés részvételi díja

160.000,-

Az előző évihez viszonyított becslés

7. Összesen:

1.659.000 Ft

 

Várható kiadásaink összeállításakor általában a tavalyi felhasználást vettük alapul. A honlap költségeit (II/6.) egy tavalyról áthúzódó kifizetés (50e), a honlap átalakítás munkadíjának 2. részlete emelte a többéves átlag fölé. A fenntartás költségei azonban az ingyen kapott tárhelynek köszönhetően csökkenni fognak. Ezen a rovaton az ismét rendszeressé váló frissítések munkadíjával számolunk még.

Vándorgyűlésünk költségeinek tervezésénél a teljes megpályázott támogatást és a várható részvételi díjat tüntettük fel. Természetesen, ha ezek a tervezett bevételek elmaradnak a várttól, igyekeznünk kell a költségeket is hasonló arányban csökkenteni, hogy mindenképpen elkerüljük a rendezvény deficitessé válását. Ebben a korábbi évek bevált gyakorlatát követjük.

Reális esélyünk van az eleve szufficitesre tervezett költségvetés sikeres végrehajtására. Ehhez kérjük tagjaink hatékony támogatását.

II. Tervezett kiadások 2012

 

Megnevezés

Összeg

Megjegyzés

1. Személyi kiadások

99.000,-

Könyvelő megbízási díja

2. Irodaszer, nyomtatvány

2.000,-

Pénzügyi bizonylat- és számlatömbök

3. Postaköltség

1.500,-

Küldemények feladási költségei

4. Bankköltség

16.000,-

Netbank használati díj, pénzforgalmi jutalék

5. Útiköltség

75.000,-

Kiküldetések (titkár, elnökség útiköltségtérítései)

6. Honlap költségek

100.000,-

Honlap karbantartás munkadíja, domain név fenntartása, honlap átalakítás költsége

7. Reprezentációs költségek

25.000,-

Egyesületi alkalmak büfé költsége, ajándék

8. Vándorgyűlés

860.000,-

A megpályázandó összeggel és a tervezett részvételi díjbevétellel azonos

10. Összesen:

1.178.500 Ft

 

Budapest, 2012. február 21.

Dr. Molnár László sk. elnök