A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója

Terveinknek megfelelően 2014-ben is biztosítani tudtuk az egyesület működésének stabil pénzügyi hátterét, és továbbra is sikerült növekedési pályán maradnunk. Egyesületünk vagyona 2014. január 1-jén 953.023 Ft-tal kezdtük a folyószámlán és a házi pénztárban, valamint 1.100.070,- forint volt a betétállományunk (vagyis összesen 2.053.093 Ft). Az év december 31-én egyesületünk folyószámláján 2.897.027,- Ft-tal, a házi pénztárban 37.349,- Ft-tal, a lekötött betétekben pedig 1.128.472,- Ft-tal zártuk. Egyesületünk teljes vagyona 2014. december 31-én: 4.062.848,- Ft, ebből 1.750.000,- Ft elnyert, már átutalt, de még fel nem felhasznált, de 2015-ben meghatározott célra fordítandó pályázati támogatás. Vagyis a szabadon felhasználható vagyonunk: 2.312.848,- Ft, vagyis a 2014. évben egyesületünk vagyona 259.755,- Ft gyarapodást értünk el.

Bevételi oldalon egyetlen biztos forrásunk továbbra is a tagdíjakból származik (I/1. sor). Ezen a téren részben felszámoltuk a korábbi elmaradásokat, a személyi tagok közül azonban többen hátralékban maradtak (2014-ben a nyilvántartott 47 tagunk közül mindössze 25 fő fizetett tagdíjat), így ezt az előirányzatot nem tudtuk tavaly sem maradéktalanul teljesíteni. Indokoltnak tűnik ismét egy szigorú tagrevíziót végezni a fizetési hajlandóság javítása érdekében, annál is inkább, mert egyesületünk önhibáján kívül egyelőre nem számít közhasznú egyesületnek, s amíg ezt a címet nem sikerül visszaszerezni, addig számos pályázati lehetőségtől elesünk, s a korábbiaknál nagyobb mértékben szorulunk rá a tagdíjakból származó bevételekre.

A pályázati támogatások számos esetben maradéktalanul megegyeztek a kért összegekkel, s 2014-ben minden beadott pályázatunk sikeres volt. Sőt az NKA-tól az éves vándorgyűlésünkre korábban megszokotthoz képest jelentősen magasabb támogatást kaptunk. Naptárilag a 2014-es esztendőhöz tartozik egy ötödik, az NKA Közgyűjtemények Kollégiumához benyújtott pályázatunk is, amely minden korábbi projektünknél nagyobb, 1.550.000,- Ft támogatást nyert el, az összeg átutalására 2014 decemberében megtörtént, de felhasználására, a program megvalósítására csak a 2015. évben kerül sor.

Veszprémi vándorgyűlésünk szakmailag és pénzügyileg is sikeresnek bizonyult. Csökkentette a rendezvény költségeit, hogy a Pannon Egyetem Központi Könyvtára és Levéltára sok segítséget nyújtott a vándorgyűlés lebonyolításához.

I. Bevételek 2014

Megnevezés

Összeg

Megjegyzés

1. Tagdíjbevétel
terv: 460e

373.000,-

Egyéni, intézményi befizetések

(53.000 Ft + 320.000 Ft)

2. Folyószámla-, betétszámla kamat:
terv: 100e

31.870,-

Folyószámlán 3.468,-; betétszámlán éves kamat: 28.402,-

3. Pályázati támogatások
tervezett/kért összegek:

600e (NKA vándorgyűlés)

450e (NEA vándorgyűlés)

300e (NEA működési)

200 (NKA módszertani kiad.)

3.097.000,-

NKA:747.000,- Ft (vándorgyűlés)

NEA: 300.000,- Ft (vándorgyűlés)

NEA: 300.000,- Ft (működés)

NKA: 200.000,- Ft

NKA: 1.550.000,- Ft

4. Vándorgyűlés részvételi díja

130e

122.000,-

Összesen:
terv: 2.240.000.-

3.635.870,- Ft

A személyi jellegű kiadások (II/1. rovat), a könyvelő és az ügyvéd munkadíját tartalmazza.

II. Kiadások 2014

Megnevezés

Összeg

Megjegyzés

1. Személyi kiadások
terv: 102.000,-

Könyvelőnek: 70.300,-

NAV eg.bizt. alap: 6.000,-

NAV szakk. hozzáj.: 1.000,-

Ügyvédnek: 72.000,-

(Túllépés: 47.300,-)

megbízási szerződés alapján

alapszabály módosítása miatt

2. Irodaszer, nyomtatvány,
terv: 25.000,

25.060,-

(Túllépés: 60,-)

Könyvelő CD 22.900,- fénymásoló-papír 2.160,-

3. Postaköltség
terv: 3.000,

7.726,-

(Túllépés: 4.726,-)

Küldemények feladási költségei

4. Bankköltség
terv: 10.000.

15.324,-

(Túllépés: 5.324,-)

Pénzforgalmi jutalék, bankkártya éves díja

5. Útiköltség
terv: 200.000,

65.720,-

(Maradvány: 134.280,-)

Vándorgyűlés költségeinél további 132.760,-

6. Internetes költségek
terv: 70.000,

67.168,-

(Maradvány: 2.832,-)

Honlap karbantartásának munkadíja (50.000.-),

domain név fenntartása: 17.168.-

7. Reprezentációs költségek
terv: 40.000,

25. 339,-

(Maradvány: 14.661,-)

Közgyűlés

Tanévzáró, nyári

Pozsonyi ajándék

Karácsony

8. Vándorgyűlés
terv: 900.000, (a megpályázandó összeggel és a tervezett részvételi díjjal azonos)

szállás: 308.550,-

étkezések: 340.627,-

útiköltségek: 132.760,-

buszbérlés: 63.500,-

meghívók: 36.060,-

előadók díja: 109.020,-

járulékai: 99.000,-

pincelátogatás: 81.200,-

poháralátét: 20.000,-

összesen: 1.190.717,-

(Túllépés: 234.377,-)

Pályázati támogatás: 1.047.000,- Ft: NKA 747.000,-

NEA 300.000,-

Részvételi díjak: 116.000,-

Összes forrás: 1.163.000,-

Túllépés: 27.717,-

9. Pályázatok költsége
terv: 25.000,

összesen: 43.429,-

(Túllépés: 18.429,-)

NKA: 10.000,-

NEA: 19.685,-

NKA: 13.744,-

10. Telephely-használati díj

nem tervezett

10.200,-

SZTE irányába: 9.000,-

Semmelw. Egy. felé: 1.200,-

Összesen:
terv: 1.477.000,- Ft

1.599.983.-

(Túllépés: 122.983,-)

A vándorgyűlés (II/8.) költségeivel igazodtunk a pályázaton elnyert NKA-támogatás összegéhez. A II/9. rovaton látható pályázati költséget előre nem tudtuk tervezni.

2011 óta valamennyi elnökségi tag hozzáféréssel bír egyesületünk netbank fiókjához. Így folyamatosan figyelemmel kísérhetik az egyesületi számla mozgásait, a betétszámlát, letölthetik a havi számlakivonatokat, de utalást továbbra is csak az elnök és a titkár tud végrehajtani. A havi kivonatokat, illetve a házipénztár mozgásait is rögzítő pénztárkönyvet kérésre bármelyik tagtársunknak megküldjük drótpostán.

A bevételi és kiadási táblázatokban szereplő tételek tájékoztató jellegűek, a tételes könyvelés – a pénztárkönyv lista, a bank és a pénztár forgalom lista, az összesített és tételes jogcím analitika – a titkárnál megtekinthető.

Budapest, 2015. február 10.

 

Ondrik Sándorné sk. titkár                                        Vajda Tamás sk. elnök