A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2013. évi pénzügyi beszámolója

Terveinknek megfelelően 2013-ban is biztosítani tudtuk az egyesület működésének stabil pénzügyi hátterét, és továbbra is sikerült növekedési pályán maradnunk. Egyesületünk vagyona 2013. január 1-jén 1.444.124,- forint volt, az év december 31-én 953.023 forinttal zártuk a folyószámlánkat és a házi pénztárat, valamint 1.100.070,- forint volt a betétállományunk. Egyesületünk teljes vagyona: 2.053.093,- forint. Vagyis a 2013. évben egyesületünk vagyona 608.969 forint gyarapodást ért el.

Bevételi oldalon egyetlen biztos forrásunk továbbra is a tagdíjakból származik (I/1. sor). Ezen a téren részben felszámoltuk a korábbi elmaradásokat, a személyi tagok közül 10 fő hátralékban maradt, így ezt az előirányzatot nem tudtuk tavaly sem maradéktalanul teljesíteni. Az SZJA 1 % felajánlásokból 41.167,- forint, folyt be. Ezzel együtt köszönetünket fejezzük ki az egyesületünk mellett továbbra is kitartó, javunkra rendelkező tagtársainknak, illetve adófizetőknek. A felajánlások felhasználását szokás szerint honlapunkon tesszük közzé.

A pályázati támogatások nyilván elmaradtak a kért összegektől, de mindhárom beadott pályázatunk sikeres volt, sőt ahogy az elmúlt évben, úgy 2013-ban is a NEA-tól a korábban megszokotthoz képest jelentősen magasabb támogatást kaptunk. Sőt naptárilag a 2013-as esztendőhöz tartozik egy negyedik, az NKA Közgyűjtemények Kollégiumához benyújtott pályázatunk is, amely 200.000 forint támogatást nyert el, de az összeg átutalására és felhasználására, valamint a program megvalósítására csak a 2014. évben kerül sor, ezért nem képezi részét jelen pénzügyi beszámolónak.

Soproni vándorgyűlésünk szakmailag és pénzügyileg is sikeresnek bizonyult. Csökkentette a rendezvény költségeit, hogy a résztvevők túlnyomó többsége saját költségen utazott a helyszínre, valamint a Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtára és Levéltára jelentős pénzügyi támogatást nyújtott a vándorgyűlés lebonyolításához.

I. Bevételek 2013

Megnevezés

Összeg

Megjegyzés

1. Tagdíjbevétel
terv: 479e

446.000,-

Egyéni, intézményi befizetések

(126.000 Ft + 320.000 Ft)

2. Folyószámla-, betétszámla kamat:
terv: 50e

62.589,-

Folyószámlán 2,978,-; betétszámlán éves kamat: 9,877,- (kamatos kamat: 49,734,-)

3. Pályázati támogatások
tervezett/kért összegek:

700e (NKA vándorgyűlés)

568 e (NEA vándorgyűlés)

1.087.573,-

NKA:625.000 Ft (vándorgyűlés)

NEA: 381.000 Ft (vándorgyűlés)

NEA: 300.000 Ft (2012-2013. évi működés, ebből 81.573 Ft 2013. évi kiadás fedezete)

4. Vándorgyűlés részvételi díja

120e

144.000,-

5. Könyveladás

8.000,-

6. Adófelajánlások
terv: 40e

41.147,-

Adományozás

7. Összesen:
terv: 1.957.000.-

1.789.309 Ft

A személyi jellegű kiadások (II/1. rovat), egyedül a könyvelő munkadíját tartalmazza. A II/2. rovaton több előre nem látható költség okozott túllépést. A II/5. soron a titkár útiköltség-térítése, illetve a vidéki tagok közgyűlésre, vándorgyűlésre való utazásainak térítése látható.

II. Kiadások 2013

Megnevezés

Összeg

Megjegyzés

1. Személyi kiadások
terv: 102.000.-

70.300.-

(Maradvány: 31.900.-.)

Könyvelői munkadíj megbízási szerződés alapján

2. Irodaszer, nyomtatvány,
terv: 1500.-

51.030.-

(Túllépés: 49.530.-)

Könyvelő jogkövető CD

Nyomtatvány

Aláírási címpéldány

Bélyegzők

3. Postaköltség
terv: 1.500.-

3.780.-

(Túllépés: 2.280.-)

Küldemények feladási költségei

4. Bankköltség
terv: 4.000.-

10.155.-

(Túllépés: 6.155.-)

Pénzforgalmi jutalék, bankkártya éves díja

5. Útiköltség
terv: 120.000.-

288.604.-

(Túllépés: 168.604.-)

Vándorgyűlés: 240.714.-

Egyéb: 47.890.-

6. Internetes költségek
terv: 50.000.-

67.168.-

(Túllépés: 17.168.-)

Honlap karbantartásának munkadíja (50.000.-),

domain név fenntartása: 17.168.-

7. Reprezentációs költségek
terv: 100.000.-

43.773.-

(Maradvány: 56.227.-)

Közgyűlés

Tanévzáró, nyári

Pozsonyi ajándék

Karácsony

8. Vándorgyűlés
terv: 820.000.- (a megpályázandó összeggel és a tervezett részvételi díjjal azonos)

1.054.377.-

(Túllépés: 234.377.-)

Pályázati támogatás: 1.006.000 Ft: NKA 625.000.-

NEA 381.000.-

Részvételi díjak: 144.000.-

Összes forrás: 1.150.000.-

9. Pályázatok költsége
terv: 15.000.-

18.000.-

(Túllépés: 8.000.-)

NKA: 10.000.-

NEA: 8.000.-

10. Vándorgyűlés pályázati támogatásból visszafizetés

nem tervezett

32.819.-

NEA irányába

Összesen:
terv: 1.214.000.- Ft

1.645.006.-

(Maradvány: 818.694.-)

A reprezentációs költségek (II/7.) mélyen a tervezett alatt maradtak. A vándorgyűlés (II/8.) költségeivel igazodtunk a pályázaton elnyert NKA-támogatás összegéhez. A II/9. rovaton látható pályázati költséget előre nem tudtuk tervezni. A NEA-tól kapott támogatásból való visszafizetés (II/10) abból adódik, hogy a 2013-as vándorgyűlésünkre a NEA-tól is és az NKA-tól is kaptunk támogatást, a kiadásaink nem érték el a pályázatokon elnyert összeget.

2011 óta valamennyi elnökségi tag hozzáféréssel bír egyesületünk netbank fiókjához. Így folyamatosan figyelemmel kísérhetik az egyesületi számla mozgásait, a betétszámlát, letölthetik a havi számlakivonatokat, de utalást továbbra is csak az elnök és a titkár tud végrehajtani. A havi kivonatokat, illetve a házipénztár mozgásait is rögzítő pénztárkönyvet kérésre bármelyik tagtársunknak megküldjük drótpostán.

A bevételi és kiadási táblázatokban szereplő tételek tájékoztató jellegűek, a tételes könyvelés – a pénztárkönyv lista, a bank és a pénztár forgalom lista, az összesített és tételes jogcím analitika – a titkárnál megtekinthető.

Budapest, 2014. február 6.

Ondrik Sándorné sk. titkár Vajda Tamás sk. elnök