A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2010. évi pénzügyi beszámolója

A 2010. évben célunk a vagyon további szerény mértékű gyarapítása és a 2007-es szint (876 ezer) visszaállítása volt. Ezt a célt sikeresen elértük, sőt túl is teljesítettük, mivel 2010 végén egyesületünk vagyona az év eleji 791.164 forintos szintről indulva az év végére az 1 milliós határt is átlépte (1.104.214.-). Ezzel csaknem megdupláztuk a 2009. évben elért növekedést (2009: 175.463.-; 2010: 313.050.-). Így sikeresen stabilizáltuk működésünk anyagi alapjait, lehetőségünk van pályázataink szükség szerinti előfinanszírozására, egyes programjaink (pl. honlap-fejlesztés, oklevél-projekt) önálló fedezésére, sőt bizonyos megtakarításokat is eszközölhetünk, amelyek a jövőben jelentősen növelhetik eddig nagyon is jelképes kamatbevételeinket.

Pénzügyi eredményünkhöz jelentősen hozzájárult a fegyelmezett tagdíjfizetés, tagjaink szja felajánlása, és nem utolsósorban, hogy tovább tudtuk szűkíteni szorosan vett működési költségeinket (2009: 444.975.-, 2010: 409.287.-).

Bevételre 2010-ben is két fő forrásból számítottunk. A jól kiszámítható tagdíjbevételekből és a bizonytalan pályázatokból. A ténylegesen realizált tagdíjbevételek alig maradtak el az előre kalkulálttól, hiszen itt minden esedékes, illetve elmaradt díjfizetést eleve számításba vettünk. Ehhez képest csak egyetlen intézmény került hátralékba, átmeneti pénzügyi nehézségek okán. A pályázati támogatások jelentősen elmaradtak a korábbi évekétől, ami a forrásoknak a gazdasági válság következtében előállt beszűkülésével előre látható volt. A Nemzeti Civil Alapítványtól a 2009-es 200e forintos működési támogatás helyett csak 100 ezret sikerült elnyerni, míg az NKA-tól a 2009-es, félmilliós vándorgyűlési támogatás helyett csak 345 ezer forintot. Igaz, hogy a korábbitól eltérően nem 3, hanem csak 2 napos rendezvényt céloztunk meg, épp a fent említett körülményekre való tekintettel. A vándorgyűlés sikeres lebonyolításában nagy szerepet játszott a tagok által önrészként befizetett összeg (148e), de a vendéglátó SZIE Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár köszönetet érdemlő nagyvonalúsága is. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából minden korábbit meghaladó összeggel részesült egyesületünk, amit ezúton is hálásan köszönünk minden kedves támogatónknak.

I. Bevételek 2010

Megnevezés

Összeg

Megjegyzés

1. Tagdíjbevétel
terv: 458.000.-

439.000 Ft

Egyéni, intézményi befizetések (59.000 Ft + 380.000 Ft)

2. Bankszámlakamat
terv: 4.000.-

3.073 Ft

3. Pályázati támogatások
terv: 200.000.- (NCA működési)

774.250 Ft

NKA: 345.000 Ft (vándorgyűlés)
NCA: 100.000 Ft (működési)
NCA: 329.250 Ft (kiadvány)

4. Vándorgyűlés részvételi díja

148.000 Ft

5. Könyv és poháralátét eladás

4.000 Ft

1956-os kiadvány: 3.000,
poháralátét: 1.000.

6. Adófelajánlások
terv: 55.000.-

81.540 Ft

7. Összesen:
terv: 717.000.-

1.449.863 Ft

Kiadásaink terén jelentős változások álltak be 2010 folyamán. A személyi kiadások a félévi titkárváltáskor módosultak, mivel új titkárunk önkéntes munkaként vállalta el a feladatot, így itt csak alkalmi költségtérítéssel kell számolnunk. Ez az oka a II/1. rovaton szereplő, a tervezettnél lényegesen alacsonyabb összegnek. A könyvelő tiszteletdíja évek óta változatlan. Az irodaszer és postaköltség (II/2, 3) rovatokon ugyancsak megtakarítás látható a tervezetthez képest, aminek legfőbb oka az elnöki és titkári feladatkör azonos levéltárba koncentrálása. A bankköltség ugyan csak szerény mértékben (6%) növekedett 2009-hez képest (2009: 22.544.-, 2010: 23.916.-), de egyesületünk jelenlegi vagyoni szintje már lehetővé teszi, hogy 2011-ben ezt a tételt egy lekötött betét jövedelmével hatékonyan ellensúlyozzuk. A II/5. rovat emelkedése a tervezett szinthez képest a titkár költségtérítésével van kapcsolatban.

A honlap-fenntartás költségei a várthoz képest másként alakultak. Ugyanis kihasználva egy kedvezőnek tűnő akciót, 2009 májusától 2 évre előre megváltottuk a tárhely bérleti díját, az előre kalkulálthoz képest alacsonyabb áron. A szolgáltató cég azonban tárhely túllépésre hivatkozva további összegeket számlázott ki, összesen 12.500.- Ft értékben. Ezt a helyzetet a honlap átalakításával együtt a közeljövőben rendezni kívánjuk. További 42.000.- forintot a honlapot karbantartó vállalkozónak fizettünk ki.

A reprezentációs költségek 2010-es megnövekedését alapvetően az elnökség azon döntése befolyásolta, hogy tudományos rendezvényeink (szakmai napok, vándorgyűlés) kapuját szélesre tártuk az egyesületünkön kívüli szakmabeliek előtt is, akiknek szereplését, egyébként lehetőségeinkhez mért szerény anyagi ráfordítással (pl. könyvutalvány, ajándék) igyekszünk honorálni. E „befektetés” indokoltságát rendezvényeink színvonala, a szellemi belterjesség elkerülése igazolta. Itt tüntetjük fel az egyesületi rendezvények (pl. közgyűlés, elnökségi ülések) büféköltségeit is (kávé, ásványvíz, sütemény stb.).

Külön rovatot szenteltünk a vándorgyűlésnek, ahol olyan, csak a programmal kapcsolatos kiadásokat is elszámoltunk, melyeknek egyébként saját rovata is van (pl. útiköltség, reprezentáció, könyvutalvány, múzeumi belépő). Ezzel a konstrukcióval jobban áttekinthető, hogy a pályázati támogatásból és önrészként vállalt befizetésekből mennyire sikerült biztosítani a rendezvény finanszírozását. A vándorgyűlést támogató NKA-pályázat elszámolásánál lényeges áttervezésekre is sort kellett keríteni, mivel a főváros közelsége miatt jelentősen csökkent a helyben éjszakázók száma, ezzel párhuzamosan megnőtt az útiköltség igény. Ezt a változást, valamint az autóbuszbérlést sikerült érvényesíteni a pályázat elszámolásában. Itt jegyezzük meg, hogy az NKA idei ellenőrzési tervében egyesületünk is szerepel. Az ellenőrzés eredményéről a Hírlevélben annak idején beszámolunk.

Egyesületünk saját vagyona a 2010. pénzügyi év végén 1.104.214.- forintot tett ki.


II. Kiadások 2010

Megnevezés

Összeg

Megjegyzés

1. Személyi kiadások
terv: 280.000.-

173.226 Ft

Könyvelői munkadíj (80e); titkári megbízási díj+ járulékai (93.226,-)

2. Irodaszer, nyomtatvány
terv: 5.000.-

2.160 Ft

Pénzügyi bizonylat- és számlatömbök, papír

3. Postaköltség
terv: 10.000.-

7.085 Ft

Küldemények feladási költségei

4. Bankköltség
terv: 25.000.-

23 916 Ft

Netbank használati díj (1.800,-), pénzforgalmi jutalék, bankkártya díja (1.000,-)

5. Útiköltség
terv: 20.000.-

65.695 Ft

Kiküldetések

6. Internetes költségek
terv: 60.000.-

54.500 Ft

Honlap karbantartás munkadíja (42e), domain név fenntartása és tárhely bérleti díja: 12.500

7. Reprezentációs költségek
terv: 40.000.-

56.175 Ft

Közgyűlés, szakmai napok, egyesületi reprezentáció (Múz. Biz.10e), (szakmai nap könyvut.30e), (reprez. 7918), (virág 3300), (MFLSz karácsony 4947).

8. Vándorgyűlés
terv: 60.000.- (csak önrész)

427. 806Ft

(NKA: 345.000)
+ önrész: 82.806.-

(részv. díj: 148.000)

könyvutalvány (12e), reprez. (5730), múzeum (8800), vendégszoba (7500), étkezés (219.500), szállás (58.495), buszbérlés (37.500), útiköltség-térítés (78.281),

Összesen:
terv: 550.000.-

810.563.-Ft

A táblázatokban szereplő tételek tájékoztató jellegűek, a tételes könyvelés – a pénztárkönyv lista, a bank és a pénztár forgalom lista, az összesített és tételes jogcím analitika – a titkárnál megtekinthető.

Budapest, 2011. február 28.

Ondrik Sándorné sk. titkár Dr. Molnár László sk. elnök