Jelentés az MFLSZ 2009. évi gazdálkodásáról

A 2009. esztendőben fő célkitűzésünk továbbra is a működés biztosítása és lehetőség szerint az egyesületi vagyon megőrzése, legalább kismértékű gyarapítása volt. E célkitűzésnek sikerült eleget tennünk, mivel 2009. évi eredményünk (791.164,- Ft) 175.463,- Ft növekményt mutat a 2008-as eredményhez (615.701,- Ft) képest. Ezzel sikerült pótolnunk a 2008 folyamán elszenvedett 260 ezres vagyonvesztés jelentős részét, mely az akkori balszerencsés pályázatok miatt következett be. Ezzel egyesületünk visszaállt a korábban megszokott növekedési pályára, és a 2010-re várható nehézségek mellett is reményünk van rá, hogy év végére újra elérjük a 2007-es vagyoni szintet. Ugyanakkor látható, hogy pénzügyi eredményességünket alapvetően befolyásolja pályázataink sikeressége vagy kudarca. Idei eredményünk 70 ezer forint vissza nem térítendő NCA működési támogatást is tartalmaz még, mellyel május 31-ig el kell számolnunk.

Bevételeink kb. 50 ezer Ft-tal meghaladták a tavalyi szintet, ám kiadásaink ennél jóval nagyobb mértékben, mintegy 700 000 Ft-tal növekedtek. E látszólagos jelentős túlköltekezés magyarázata egy 2008-ban elnyert NKA támogatás 2009-es kifizetésében rejlik, vagyis a magasabb kiadások fedezete a 2008-as bevételi oldalon látható. Állandó bevételeink továbbra is a tagdíjakból származnak, a 2009. évben ismét befizetésre került néhány, még fennálló nagyobb összegű tagdíjhátralék. Ezt az állandó bevételt e gészítik ki immár második éve az SZJA 1%-os felajánlások (kb. 60 ezer Ft), illetve az egyesületi kiadványok (és most már egyéb ajándéktárgy) eladása is (kb. 40 ezer Ft).

Pályázati tevékenységünk sikeresnek mondható: a 2009-es esztendőben a szövetség a célzott támogatásokra (NKA) és működési kiadások fedezésére (NCA) is nyújtott be pályázatokat, mindkettő pozitív elbírálás alá esett. Működési célú támogatásként a Nemzeti Civil Alaptól 200 000 Ft támogatásban részesültünk, az NKA pedig a vándorgyűlés megrendezésére vonatkozó pályázatunkat támogatta 500 000 Ft-tal.

A nélkülözhetetlen működési költségek legnagyobb részét (posta, irodaszer, Internet, titkár és könyvelő) ugyan nem tudtuk teljesen pályázati pénzből finanszírozni a 2008. évi NCA pályázat sikertelensége miatt, ám a 2009. II. félévi költségek egy részét el lehet majd számolni a 2009. évi NCA működési pályázat keretében. A tavalyi évekhez hasonlóan a költségtakarékos gazdálkodás jegyében gyakorlatilag nullára csökkent a kiküldetési-utazási költség, de a reprezentációs és az Internetes költségek esetében is jelentős csökkenés figyelhető meg. Előbbi a kevesebb reprezentációs jellegű alkalommal, utóbbi a ritkább frissítéssel magyarázható.

A gazdálkodásunkban továbbra is a vándorgyűlés és a működés jelenti a legnagyobb kiadásokat, ám utóbbi rovására már nem lehet takarékoskodni. A könyvelő és a titkár munkadíja így is évek óta változatlan, csupán járulékai növekednek. Ez a kettő tétel évente összesen mintegy 200 ezer Ft összeget tesz ki, amelyek kifizetésére december közepén kerül sor.

A 2009. december 31. pénzügyi zárás szerint az egyesület összes vagyona: 791 164 Ft

Mellékletek: Bevételek és kiadások táblázatos összefoglalása

Budapest, 2010. március 11.

Batalka Krisztina sk. titkár                                    Dr. Molnár László sk. elnök

 

Bevételek

A táblázatokban szereplő tételek tájékoztató jellegűek, a tételes könyvelés – a pénztárkönyv lista, a bank és a pénztár forgalom lista, az összesített és tételes jogcím analitika – a titkárnál megtekinthető.

Megnevezés

Összeg

Megjegyzés

Bankszámlakamat

3 639 Ft

Előző évihez képest kb. 500 Ft-tal növekedett

Pályázati támogatások

700 000 Ft

NKA: 500 000 Ft (vándorgyűlés)

NCA: 200 000 Ft (működés)

Tagdíjbevételek

574 000 Ft

Intézményi befizetés: 500 000 Ft

Egyéni befizetés: 74 000 Ft

Tagdíjhátralékok is!!

Vándorgyűlési hozzájárulás

118 000 Ft

Részletezése a kiadásoknál

Könyv és reprezentációs tájékoztató anyag eladás

39 300 Ft

1956-os kötet: 23 200 Ft, reprezentációs tájékoztató anyag: 16 100 Ft

Adó 1%-os felajánlás

58 615 Ft

A 2010. évben kerül felhasználásra

Összesen:

1 493 554 Ft

Előző évihez képest kb. 50 000 Ft-tal több

 

Kiadások

Megnevezés

Összeg

Megjegyzés

Bankköltség

22 544 Ft

Netbank használati díja, pénzforgalmi jutalék, kártyahasználat díja. Kb. 1 500 Ft-tal csökkent az előző évihez képest.
Reprezentáció

44 926 Ft

Szakmai rendezvényekre pogácsa, üdítő, közgyűlési oklevél és serleg, temetési koszorú, MFLSZ karácsony. Az előző évihez képest kb. 30 000 Ft-tal kevesebb.
Irodaszer, nyomtatvány

7 880 Ft

Pénzügyi nyomtatványok, illetékbélyegek, közjegyzői díj
Kulturális járulék

1 000 Ft

Könyveladás után fizetendő, de 2010. jan. 1-től megszűnt!
Könyvelés díja

80 000 Ft

Számlás vállalkozó (NCA támogatás terhére történő kifizetés)
Postaköltség

9 310 Ft

(Ajánlott) küldemények feladási díja, futárszolgálat (1 alkalommal).
Útiköltség (vonat/autó)

0 Ft

A tavalyi közel 10 000 Ft-hoz képest
Internetes szolgáltatás

83 525 Ft

Honlap-karbantartás: 48 000 Ft , tárhely: 33 025 Ft (2 évre szól), domain név: 2 500 Ft . Előző évihez képest kb. 15 000 Ft-tal csökkent.

Egyéb költségek

5 482 Ft

Aranykor Magánnyugdíjpénztár felé elmaradt járulék (még 2004-ből)
Személyi kifizetés

388 150 Ft

Titkár munkadíja 55 450 Ft (ebből 50 000 Ft kifizetése NCA működési támogatás terhére)

Megbízási díjak 332 700 Ft (NKA átfutó tétel tavalyról)

Járulékbefizetés (SZJA, TB, nyugd., eü.)

491 850 Ft

Titkár: 67 950 Ft , megbízási díjak: 423 900 Ft (NKA átfutó tétel tavalyról)
Tanulmányút/vándorgyűlés (utazás, szállás, étkezés)

782 100 Ft

Utazás: 151 550 Ft, szállás: 437 220 Ft, étkezés: 120 940 Ft, egyéb költségek: 72 390 Ft (könyvutalvány előadóknak, ajándék vendéglátóknak, belépők).

Kifizetési terhek:

NKA-támogatás: 500 000 Ft (szállásból 357 220 Ft, étkezésből összes + levont rezsiköltség, amit szintén vándorgyűlési tételre tudtunk fordítani: 21 840 Ft), tagsági hozzájár.: 118 000 Ft , SZJA 1%: 61 000 Ft, saját vagyonból: 103 100 Ft

Tavalyi vándorgy. költség: 564 020 Ft (akkor saját vagyonból ráford.: 259 675 Ft)

Összesen:

1 916 767 Ft