Jelentés az MFLSZ 2008. évi gazdálkodásáról

A 2008. esztendőben fő célkitűzésünk továbbra is a működés biztosítása és lehetőség szerint az egyesületi vagyon megőrzése, legalább kis mértékű gyarapítása volt, ez sajnos nem sikerült. Saját pénztartalékunk 615.701 Ft-ot tett ki a 2008. év végére (a még bent lévő NKA pályázati pénzzel együtt 1.215.701 Ft, ez azonban 2009. június 30-ig kifizetésre kerül az adatbázis-módszertani pályázatban részt vevők számára), az egyesület vagyona 260.642 Ft-tal csökkent az előző esztendőhöz képest. Ennek okai: sikertelen NCA működési pályázat, a 2008. évi vándorgyűlés önerőből (tagság hozzájárulása + egyesületi vagyon) való finanszírozása (NKA-támogatás híján), nagyobb arányú reprezentációs költségek (vándorgyűléssel kapcsolatban, az 1956-os könyvbemutató, NKA Levéltári Kollégium delegáló ülés megrendezése, pozsonyi levéltáros kollégák vendégül látása, emlékkönyv stb.).
Ezt a csökkenést némileg árnyalta az egyesület költségtakarékos gazdálkodása (például a kiküldetési-utazási költségek esetében), az 1956-os kiadványokból származó bevételek, valamint a befizetett tagdíjhátralékok.
Állandó bevételeink továbbra is a tagdíjakból származtak, amelyeknek beszedését a 2008. évben kiemelt feladatként fogalmaztuk meg a tagrevízióval egyetemben. Az intézményi és egyéni tagok számára küldött levelünk beváltotta a hozzá fűzött reményeket, az egyéni tagok közül majdnem mindenki rendezte tartozását, az intézmények többsége pedig szintén befizette akár többéves tagdíját.

Bevételek

A táblázatokban szereplő tételek tájékoztató jellegűek, a tételes könyvelés – a pénztárkönyv lista, a bank és a pénztár forgalom lista, az összesített és tételes jogcím analitika – a titkárnál megtekinthető.

Megnevezés

Összeg

Megjegyzés

Bankszámlakamat

3.135 Ft

2007-ben még kb. 1.000 Ft-tal több volt a kamat mennyisége

Pályázati támogatások

600.000 Ft

NKA adatbázis-módszertani pályázat (személyi kifizetések)

Tagdíjbevételek

407.000 Ft

Ebből 350.000 Ft az intézményi befizetés (nemcsak 2008. évi tagdíjak!)

Vándorgyűlési hozzájárulás

250.000 Ft

Részletezése a kiadásoknál

Könyveladás

119.000 Ft

1956-os kötetek eladása (magánszemélyeknek, intézményeknek)

Adó 1%-os felajánlás

60.941 Ft

2009. évben kerül felhasználásra (vándorgyűlés költségeinek kiegészítésére)

Összesen:

1.440.076 Ft

 

A 2008-es esztendőben a Szövetség a célzott támogatásokra és működési kiadások fedezésére is nyújtott be pályázatokat. Működési célú támogatást az NCA-tól igényelhettünk, ez a pályázat azonban a pénzügyi dokumentáció formai hibája miatt érvénytelen lett, az NKA pedig az MFLSZ által beadott egyik pályázatot sem támogatta (a vándorgyűlés megrendezésére, a felsőoktatási levéltárakat bemutató angol nyelvű kiadvány kiadására, valamint a Múzeumok Majálisa megrendezésére és itt megjelenő összlevéltári kiadványra – utóbbi kettőnek a csökkentett költségvetését végül az MLE finanszírozta).
A felmerülő költségek kifizetése így ebben az esztendőben komoly nehézségeket okozott, jelentősen megemelte például a vándorgyűlés megrendezéséhez való hozzájárulás költségét a tagok számára, illetve az egyesület saját vagyonából való hozzájárulást a rendezvényhez. A nélkülözhetetlen működési költségek legnagyobb részét (posta, irodaszer, Internet, titkár és könyvelő) sem tudtuk pályázati pénzből finanszírozni, csak az I. félévi költségek egy hányadát lehetett elszámolni még a 2007. évi NCA működési pályázat keretében, de pl. a nagyobb mértékű – személyi – kifizetések év végére esnek. Ez a két csoport (vándorgyűlés, működés) jelentette a legnagyobb kiadásokat a gazdálkodásunkban.
A könyvelő munkadíja továbbra is évi 80 ezer forint volt, amelyet decemberben fizettünk ki. A szövetség titkára megbízási szerződés alapján díjazásban részesül, amelynek összege ebben az esztendőben is 100 ezer forint volt (+ járulékai), kifizetésére szintén decemberben került sor.

Kiadások

Megnevezés

Összeg

Megjegyzés

Bankköltség

24.263 Ft

Netbank használati díja, pénzforgalmi jutalék, kártyahasználat díja
Reprezentáció (szakmai rendezvények, ajándékok)

75.706 Ft

Szakmai rendezvényekre pogácsa, üdítő, pozsonyi kollégák vendégül látása, NKA Lt. Koll. delegáló ülés megrendezése, MFLSZ karácsony stb.
Irodaszer, nyomtatvány

8.168 Ft

Irodaszer (CD), pü. nyomtatványok, illetékbélyeg
Könyvelés díja

80.000 Ft

Számlás vállalkozó
Postaköltség

11.295 Ft

Küldemények feladási díja (a tagrevíziós levelek és a karácsonyi üdvözlőlapok miatt lett kb. 2-szerese a tavalyinak)
Útiköltség (vonat)

9.290 Ft

2 utazás (kiküldetés) egész évben
Internetes szolgáltatás

100.796 Ft

Honlap-karbantartás: 80.540 Ft, tárhely:

17. 856 Ft, domain név: 2400 Ft)

Egyéb költségek

66.175 Ft

MFLSZ-póló 25.200 Ft, emlékkönyv 40.975 Ft
Járulékbefizetés (SZJA)

32.400 Ft

Titkár
Járulékbefizetés (TB, nyugd.)

38.250 Ft

Titkár
Személyi kifizetés

55.450 Ft

Titkár megbízási díja
Tanulmányút/vándorgyűlés (utazás, szállás, étkezés)

564.020 Ft

Egyesületi vagyonból (utazásra): 259.675 Ft

Tagok hozzájárulása össz. 250.000 Ft

(szállásra: 72.200 Ft, étkezésre: 29.400 Ft, utazás kiegészítéséhez: 94.055 Ft, egyéb költségek, pl. könyvutalvány előadóknak, ajándék vendéglátóknak: 54.345 Ft)

1956-os könyv nyomdaköltsége

89.250 Ft

Utánrendelés
Összesen:

1.155.063 Ft

 


A 2008. december 31. pénzügyi zárás szerint az egyesület összes vagyona: 1.215.701 Ft

Folyamatban lévő pályázat összege jelenleg szerepel az egyesület vagyonában, 600.000 Ft támogatási összeg az NKA-tól (amelyet 2009. június 30-ig személyi kifizetések formájában felhasználunk), így az egyesület tényleges vagyona 615.701 Ft.

Budapest, 2009. március 19.

Batalka Krisztina sk.

titkár

Zsidi Vilmos sk.

elnök