Jelentés az MFLSZ 2006. évi gazdálkodásáról

A 2006. esztendőben fő célkitűzésünk továbbra is a működés biztosítása és az eddigi eredmények megőrzése mellett az egyesületi vagyon gyarapítása volt. 2005-ben 500.000 forintban jelöltük meg azt a szintet, mely elegendő tartalékot jelent a pályázatok előfinanszírozásához. Ezt a célkitűzést sikerült megvalósítanunk, mivel ennek a pénzügyi évnek a végére 839.000 Ft-ra gyarapodott az egyesület vagyona. Sajnos 2006-ban az egyesületi vagyon gyarapítására nem volt lehetőségünk. Ennek legfőbb oka az volt, hogy míg a korábbi esztendőkben a működési célú pályázatokon elnyert összegek általában fedezték a működési kiadásokat, az idei esztendőben ilyen célra fordítható 200 ezer Ft-os pályázati kifizetés a kiadások csekély hányadának finanszírozására volt csupán elegendő. Állandó bevételeink továbbra is a tagdíjakból származnak, az elmúlt esztendőben azonban 4 intézmény, valamint egyéni tagjaink egy része sem fizette be az éves tagdíjat. 2007. elején mindenképpen szükséges az egyesület tagjainak figyelmét felhívni az elmaradt összegek befizetésére.

Bevételek (a táblázatokban szereplő tételek tájékoztató jellegűek, a tételes könyvelés – a pénztárkönyv lista, a bank és a pénztár forgalom lista, az összesített és tételes jogcím analitika – a titkárnál megtekinthető)

Megnevezés
Összeg
Megjegyzés
Bankszámlakamat
11. 000.-
Pályázati támogatások
2. 317. 000.-
6 pályázatra összesen
(NKA 752e, NKA 500e, NKA 500e, NKA 365e,
NKA 100e, NCA 100e)
Tagdíjbevételek
296. 000.-
Ebből 13 db intézményi befizetés
Tanulmányút hozzájárulás
184. 000.-
Összesen:
~ 2. 808. 000.-

A Szövetség pályázati tevékenysége a célzott támogatások elnyerésének tekintetében eredményesnek értékelhető. Működési célú támogatás elnyerésére két pályázatot nyújtottunk be, de az NKA és az NCA támogatás is töredéke volt a korábbi években megítélt összegeknek.

– 1. Az NKA 2207/0081/1P sz. pályázatán 500.000,- Ft támogatást nyertünk a Temesvár-Szörényvár útvonalon megszervezett tanulmányút lebonyolítására.
– 2. Az NKA 2231/0704. sz. pályázatával 752.000 Ft-ot biztosított a magyarországi világi felsőoktatási intézmények képesítő- és doktori okleveleinek digitalizálására.
– 3. Az NKA 4.3.-03-0001/06. sz. pályázatán 100.000 Ft működési támogatást kaptunk.
– 4. Az NCA 00114/01/06. sz. pályázatán 100.000 Ft működési támogatásban részesültünk.
– 5. Az MFLSz a pénzügyi bonyolítója az NKA 2233/15381. sz. pályázatnak, amelynek célja a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem levéltári anyagáról készítendő repertórium összeállítása. A pályázat összege 500.000 Ft.
– 6. Az NKA 2233/05731 P sz. pályázatán 365.000 Ft támogatást nyújtott a magyarországi felsőoktatási levéltárakat bemutató angol nyelvű kiadvány megszerkesztésére.

A Temesvár – Szörényvár útvonalú tanulmányút elsősorban külföldi szakmai kapcsolataink építése szempontjából volt hasznos, a résztvevőknek lehetősége volt a romániai levéltári rendszer különböző intézményeinek megismerésére. (temesvári, turnu-severini állami levéltár, temesvári püspöki levéltár). A szakmai program az NKA pályázati forrásból és a résztvevő egyesületi tagok befizetéseiből valósult meg. A külföldi utazás miatt a tanulmányúton résztvevők számát 20 fő volt. A felmerülő költségek kifizetése ebben az esztendőben nem okozott nehézséget, mivel a résztvevők befizetései, valamint pályázati támogatás átutalása időben megérkezett.

A második számú pályázati támogatás felhasználásával 2006. november végére elkészült a magyarországi világi felsőoktatási intézmények képesítő- és doktori okleveleit bemutató válogatás CD változata. Az igen látványos és az eddigi szakmai visszajelzések szerint is hasznos kiadványt minden egyetemi levéltárhoz eljuttattuk.

A harmadik és negyedik számú pályázatból származó összegeket működési célú kiadások fedezésére használtuk fel. A pályázatok elszámolására január végéig, illetve február első felében kerül sor. Kiadásaink közül a titkári megbízási díj, postaköltség, útiköltség, valamint a kommunikációs költségek egy részét kívánjuk ezeknek a pályázatoknak a terhére elszámolni.

Az ötödik számú pályázat teljesítési határideje 2006. november vége volt, de mivel a pályázati célt még nem sikerült teljes egészében megvalósítani az NKA kollégiuma 2007. május végéig halasztást adott a teljesítésre és az leszámolásra. Ebből a pályázati összegből az elmúlt esztendőben kifizetés nem történt, ideiglenesen az MFLSz banki számlán tartott vagyonát és ezzel együtt a bankszámla kamatot gyarapította.

A hatodik számú pályázat megítélésére az év második felében került sor, az összeg december végén érkezett meg az egyesület számlájára. A pályázati cél megvalósítására és a kifizetésekre 2007-ben kerül sor.

Kiadások

 

Megnevezés
Összeg
Megjegyzés
Bankköltség
29. 393.-
Reprezentáció (közgyűlés)
72. 060.-
Irodaszer, nyomtatvány
6. 314.-
Könyvelés díja
80. 000.-
Postaköltség
18. 333.-
Útiköltség (saját gk.)
187. 441.-
Útiköltség
12. 760.-
Telefon, internetes szolgáltatás
33. 982.-
Egyéb költség
19. 919.-
Járulékbefizetés (SZJA)
106. 272.-
Pályázathoz kapcsolódó szja az
NKA 2231/1704.sz. pályázat terhére elszámolva
Járulékbefizetés (TB, nyugd.)
122. 508.-
Pályázathoz kapcsolódó járulékok részben az NKA 2231/1704. sz. pályázat terhére elszámolva
Személyi kifizetés (titkár megbízási díj, pályázati megbízási díj)
184. 828.-
Pályázati megbízási díjak az NKA 2231/1704. pályázat terhére elszámolva
Tanulmányút részvételi díj visszafizetés (2 fő)
16. 000.-
Tanulmányút (utazás, szállás)
613. 268.- 500.000 Ft
az NKA 2207/0081 1P pályázat terhére elszámolva
NKA 2231/0704. sz pályázat oklevél digitalizálás dologi kiadásai
500. 000.-
A pályázat terhére elszámolva
Összesen:
~ 2 002. 000.-

A könyvelő tiszteletdíja továbbra is évi 80 ezer forint volt, amelyet decemberben fizettünk ki. Az alapszabály módosítása miatt a szövetség titkára 2005-től díjazásban részesül, amelynek összege ebben az esztendőben 100 ezer forint volt, kifizetésére szintén decemberben került sor.

A 2006. december 31. pénzügyi zárás szerint az egyesület összes vagyona: 1. 645. 344 Ft

Ebből célzott pályázati összeg: 865. 000 Ft

Tényleges vagyon: 780. 344 Ft

Budapest, 2007. január 22.

Kissné Bognár Krisztina
titkár