Jelentés az MFLSZ 2005. évi gazdálkodásáról

– tervezet –

Az elnökség újraválasztásával a pénzügyi év első negyedévben még a régi elnökség vitte az ügyeket, majd az újraválasztás után áprilistól az újjáalakult vezetőség folytatta az új munkatervnek megfelelő gazdálkodási tevékenységet. Fő célkitűzésünk továbbra is a működés biztosítása és az eddigi eredmények megőrzése mellett az egyesületi vagyon gyarapítása volt. Ennek érdekében 4 év után a közgyűlés határozatával változott a tagdíj mértéke. Az alapszabály módosításának köszönhetően a tagdíj mértéke rugalmasabban alakítható a változó gazdasági környezethez igazodva. Állandó bevételeink továbbra is a tagdíjakból származnak, melynek mértéke a tagdíj összegének növekedésével és az intézményi befizetők körének bővülésével jelentősen, a tavalyihoz képest csaknem háromszorosára emelkedett. 2005-ben 500.000 forintban jelöltük meg azt a szintet, mely elegendő tartalékot jelent a pályázatok előfinanszírozásához. Ezt 2004. végére sikerült megközelítenünk, majd 2005 évre jelentősen meg is haladtuk.

Míg 2004 elején induló saját pénztartalékunk 245.918.- forintot tett ki, ez az év végére 429.557.- forintra növekedett. 2005-ben már 839.000,- Ft-ra gyarapodott az egyesületi vagyon. Ebből is megállapítható, hogy a tagdíjbevétel növekedése és az ésszerű gazdálkodás az eddigi egyesületi vagyon növekedését eredményezte.

Bevételek (a táblázatokban szereplő tételek tájékoztató jellegűek, a tételes könyvelés – a pénztárkönyv lista, a bank és a pénztár forgalom lista, az összesített és tételes jogcím analitika – a titkárnál megtekinthető)

Megnevezés

Összeg

Megjegyzés

Bankszámlakamat

3. 000.-

Pályázati támogatások

1. 150. 000.-

3 pályázatra összesen (NKA 700e, NKA 350e, NCA 100e)

Tagdíjbevételek

447. 000.-

Ebből 17 db intézményi befizetés

Tanulmányút étkezési hozzájárulásai

76. 000.-

Összesen:

~ 1. 700. 000.-

A Szövetség pályázati tevékenysége eredményesnek értékelhető, az igényelt támogatások többségét elnyertük. 2005. évi sikeres gazdálkodásunk fontos eleme volt, hogy működési kiadásainkat az ez irányú pályázati támogatások fedezték:

1. Az NKA 2207/0050/1P sz. pályázatán 700.000,- Ft támogatást nyertünk a Bakonybélbe tervezett szakmai napok lebonyolítására.

2. Az NKA 4.3.03/2005. sz. pályázatán 350.000 Ft működési támogatást kaptunk.

3. Az NCA 00773/01/05. sz. pályázatán 100 ezer forintot működési támogatásban részesültünk. A Nemzeti Civil Alapítványtól 2005-ben sikerült először pályázati forráshoz jutni.

A bakonybéli tanulmányi út és konferencia szakmai körökben is jó visszhangot kiváltó programja és szervezése az NKA pályázati forrásból és a résztvevő egyesületi tagok befizetéseiből valósult meg. A programon 27 fő vett részt. A Bakonybélben illetve a Veszprémi Egyetemen megrendezett tanácskozáson megismerkedhettünk az európai egyetemi levéltárak sajátosságaival, valamint a magyarországi felsőoktatási intézményekben működő szaklevéltáraknak helyzetével. Előadás hangzott el a levéltáros szakma jelenlegi és jövőbeni feladatairól, különös tekintettel az informatikai változásokra való felkészülésről. A szakmai program pápai és zirci levéltár és múzeum látogatással fejeződött be. A pályázati támogatás átutalása az idén is rendezvény lebonyolítása után történt, ez a szervezésben némi nehézséget jelentett, de az étkezési hozzájárulás, valamit a tagdíjak pontos befizetése lehetővé tette a kiadásoknak a szövetség tartalékaiból való megelőlegezését.

A második és harmadik pályázati támogatás, mely az egész évi működési költségek fedezésére szolgált, ez évben már szeptember végén illetve október közepén rendelkezésünkre állt. Ezeknek a pályázati támogatásoknak terhére sikerült működési költségeinek túlnyomó részét kifizetni. Az egyéb kiadások egy részének fedezetét (az esztendő végén az elnök számára vásárolt mobil telefon költségeit) az NCA 2005. évi működési támogatás második körére benyújtott pályázatunkon próbáljuk biztosítani. A sikeres pályázati tevékenység eredményeként tagdíjbevételeinket leginkább tartalékképzésre használhattuk fel. Ennek eredményeként egyesületünk vagyona ma már lehetővé teszi, hogy évi 1-2 pályázati cél előfinanszírozását biztonsággal elláthassuk. Ismeretes, hogy ez korábban áthidalhatatlan problémát jelentett.

Kiadások

Megnevezés

Összeg

Megjegyzés

Bankköltség

27. 243.-

NKÖM 4.3-03-0003/2005. évi működési támogatás

Reprezentáció (közgyűlések)

42. 624.-

Irodaszer, nyomtatvány

11. 670.-

NKÖM 4.3-03-0003/2005. évi működési támogatás

Könyvelés díja

80. 000.-

NKÖM 4.3-03-0003/2005. évi működési támogatás

Postaköltség

7100.-

Útiköltség (saját gk.)

159. 122.-

NKÖM 4.3-03-0003/2005. évi működési támogatás, NCA 00773/01/05B00/2005. évi működési támogatás

Útiköltség

9825.-

NKÖM 4.3-03-0003/2005. évi működési támogatás

Internetes szolgáltatás

92. 750.-

NKÖM 4.3-03-0003/2005. évi működési támogatás

Egyéb költség

82.111.-

Ebből 9000 Ft NCA 00773/01/05B00/2005. évi működési támogatás

Járulékbefizetés (SZJA)

20. 520.-

Járulékbefizetés (TB, nyugd.)

20. 250.-

NCA 00773/01/05B00/2005. évi működési támogatás

Személyi kifizetés (titkár megbízási díj)

34. 890.-

NCA 00773/01/05B00/2005. évi működési támogatás

NKA 2207/0050/1P sz. pályázati támogatás felhasználása

700. 000.-

A bakonybéli szakmai konferencia szállás, utazás költségeire kifizetve

Összesen:

~ 1. 280. 000.-

A könyvelő tiszteletdíja továbbra is évi 80 ezer forint volt, amelyet decemberben fizettünk ki. Az alapszabály módosítása miatt a szövetség titkára ettől az évtől díjazásban részesül, amelynek összege 2005-ben 60 ezer forint volt, kifizetésére szintén decemberben került sor.

Budapest, 2006. február 6.

Molnár László, Lajkó Istvánné

alelnökök

Kissné Bognár Krisztina

titkár