Jelentés az MFLSZ 2004. évi gazdálkodásáról

Pénzügyi téren továbbra is a korábban megszabott irányt követtük, vagyis fő célkitűzésünk a működés biztosítása mellett az egyesületi vagyon gyarapítása volt. 2004-es közgyűlésünkön hozzávetőleg fél millió forintban jelöltük meg azt a szintet, mely elegendő tartalékot jelent a pályázatok előfinanszírozásához. Ezt 2004. végére sikerült megközelítenünk.

Míg 2004 elején induló saját pénztartalékunk 245.918.- forintot tett ki, ez az év végére 429.557.- forintra növekedett. Ezzel együtt a 2004-es induló főösszeg a fentinél lényegesen magasabb volt (804.959.-Ft), mivel két pályázatunk megvalósítása és kifizetései 2003-ról áthúzódtak 2004-re. Így a Kárpát-medencei egyetemtörténeti levéltári források összegyűjtésére elnyert 450.000.- forint NKA támogatás (NKA 2233/0344/1P sz. pályázat) teljes egészében, valamint az NKÖM-től elnyert (NKÖM 10/04/01/4,3-03-0002/2003 sz. pályázat) működési támogatás (300.000.-Ft) 109.041.- forint maradványa. Ennek felhasználására a késedelmes folyósítás miatt 2004. jan. 31-ig haladékot kaptunk, amit betartottunk, illetve időben ki is használtunk.

Bevételek (a táblázatokban szereplő tételek tájékoztató jellegűek, a tételes könyvelés – a pénztárkönyv lista, a bank és a pénztár forgalom lista, az összesített és tételes jogcím analitika – az alelnöknél megtekinthető)

Megnevezés

Összeg

Megjegyzés

Bankszámlakamat

3.077.-

Pályázati támogatások

1.979.000.-

4 pályázatra összesen (NKA 796e, NKA 565e, NKÖM 400, NKA 218e)

Tagdíjbevételek

162.000.-

Ebből 12 db intézményi befizetés

Tanulmányút étkezési hozzájárulásai

48.000.-

Állandó bevételeink továbbra is a tagdíjakból származnak. Bár a tagdíj mértéke (személyi tagság 1.000.-, intézményi tagság 10.000.-) a 2001-es induláshoz képest nem változott, tagjaink száma 2004-ben örvendetesen növekedett, így a tavalyi 134 ezres tagdíjbevétellel szemben az idén 162 ezret könyvelhettünk el. Ezzel együtt kitűzött céljaink és működésünk továbbra is főleg pályázati támogatásoktól függött. 2004-ben négy pályázaton nyertünk forrásokat, az alábbi megoszlásban:

1. Az NKA 2207/0015/1P sz. pályázatán a bécsi levéltáros világkongresszuson való részvételre 796 ezer forintot.

2. Az NKA 2207/0016/1P sz. pályázatán az észak-magyarországi és felvidéki egyesületi tanulmányútra 565 ezer forintot.

3. Az NKÖM 10/04/01/4,3-03-0001/2004 sz. pályázatán 400 ezer forintot működési támogatásként.

4. Az NKA 2233/0448/1P sz. pályázatán az MLE vándorgyűlésére szánt poszterek készíttetésére 218 ezer forintot.

Az első pályázat eredményeként két tagunkat (Zsidi Vilmos, Osváth Zsolt) delegálhattuk a Levéltárosok Nemzetközi Egyesülete bécsi világkongresszusára. A tényleges költségek (pl. szállásdíj) jóval alatta maradtak az előre tervezettnek, de ez sajnos túl későn derült ki, így a jelentkezések lezárulta miatt már nem volt mód arra, hogy még egy delegátust kiküldhessünk. Ez az oka a visszautalt magas összegnek.

A második pályázati támogatásból megvalósíthattuk régóta tervezett északkelet-magyarországi és felvidéki tanulmányutunkat, melynek során 3 levéltárat látogattunk végig a tagság nagyobbik felének részvételével. A támogatás túlnyomó részét felhasználtuk.

A harmadik pályázati támogatás, mely az egész évi működési költségek fedezésére szolgált ez évben már szeptember végén megérkezett. Ennek segítségével sikerült fedeznünk működési költségeinek túlnyomó részét, és ezáltal tagdíjbevételeinket leginkább tartalékképzésre használhattuk fel. Ennek eredményeként egyesületünk vagyona ma már lehetővé teszi, hogy évi 1-2 pályázati cél előfinanszírozását biztonsággal elláthassuk. Ismeretes, hogy ez korábban áthidalhatatlan problémát jelentett.

Negyedik pályázatunkkal egyesületünk, illetve a hazai egyetemi levéltárak bemutatkozása vált lehetővé a levéltáros szakma egésze előtt. E célból 10 db nagy méretű posztert készíttettünk, melyet a szakma legnagyobb fórumán, a Magyar Levéltáros Egyesület Piliscsabán rendezett vándorgyűlésén mutattunk be. A poszterekhez készült anyagok jelentős részét egyesületünk honlapján is hozzáférhetővé tettük, és azokat folyamatosan karbantartjuk. A poszterek minden tagunk számára elérhetők és kikölcsönözhetők egy-egy kiállítás, bemutató céljára. Egy ilyenre karácsonyi összejövetelünk alkalmával már sor került a Semmelweis Egyetem Levéltárában.

Kiadások

Megnevezés

Összeg

Megjegyzés

Bankköltség

31.185.-

NKÖM 2003, 2004. évi működési támogatás

Reprezentáció (közgyűlés)

34.062.-

NKÖM 2004. évi működési támogatás

Irodaszer, nyomtatvány

3.680.-

NKÖM 2004. évi működési támogatás

Könyvelés díja

80.000.-

NKÖM 2004. évi működési támogatás

Postaköltség

1.180.-

NKÖM 2004. évi működési támogatás

Útiköltség (saját gk.)

100.468.-

NKÖM 2003, 2004. évi működési támogatás

Útiköltség

49.351.-

NKÖM 2003, 2004. évi működési támogatás

Internetes szolgáltatás

41.956.-

NKÖM 2004. évi működési támogatás

Egyéb költség

75.539.-

NKÖM 2003, 2004. évi működési támogatás

Járulékbefizetés (SZJA)

37.080.-

NKÖM 2003, 2004. évi működési támogatás

Járulékbefizetés (TB, nyugd.)

47.250.-

NKÖM 2003, 2004. évi működési támogatás

Személyi kifizetés (adminisztr.)

92.210.-

NKÖM 2003, 2004. évi működési támogatás

NKA 2233/0344/1P sz. pályázati támogatás felhasználása

450.000.-

2003-ban elnyert összeg a Kárpát-medencei egyetemtört. levéltári források összegyűjtésére

NKA 2207/0015/1P sz. pályázati támogatás felhasználása

459.546.-

A bécsi levéltáros világkongresszuson való részvétel (2 fő)

NKA 2207/0015/1P sz. pályázat maradványa

349.954.-

Visszautalva NKA-hoz

NKA 2207/0016/1P sz. pályázati támogatás felhasználása

551.741.-

Észak-magyarországi és felvidéki tanulmányút

NKA 2207/0016/1P sz. pályázati támogatás maradványa

13.259.-

Visszautalva NKA-hoz

NKA 2233/0448/1P sz. pályázati támogatás felhasználása

218.000.-

Poszterek készíttetése az MLE piliscsabai vándorgyűlésére

A könyvelő tiszteletdíját évi 80 ezer forintra emeltük, amit két részletben (október, december) fizettünk ki.

Budapest, 2005. február 21.

Molnár László sk.
alelnök