Jelentés az MFLSZ 2003. évi gazdálkodásáról

Pénzügyi szempontból 2003-ban fő célunk az egyesület működőképességének biztosítása mellet bizonyos saját vagyon felhalmozása volt. Ez utóbbi különösen fontos, ha meggondoljuk, hogy a nyertes pályázati támogatások átutalása általában meglehetősen késedelmesen történik. Így addig nekünk kell előfinanszírozni vállalt feladatainkat, ami saját források nélkül lehetetlen.

Míg 2003 elején induló vagyonunk 73.629.- forint volt, ez az év végére 245.918.- forintra növekedett.

Bevételek (a táblázatokban szereplő tételek tájékoztató jellegűek, a tételes könyvelés – a pénztárkönyv lista, a bank és a pénztár forgalom lista, az összesített és tételes jogcím analitika – az alelnöknél megtekinthető)

Megnevezés

Összeg

Megjegyzés

Bankszámlakamat

7.362.-

Pályázati támogatások

1.350.000.-

3 pályázatra összesen (NKÖM 450, NKA 600, NKÖM 300)

Tagdíjbevételek

134.000.-

Ebből 7 db intézményi befizetés

Szakmai napok étkezési hozzá-járulás

13.000.-

Állandó bevételeink továbbra is a tagdíjakból származnak. Örömmel jelenthetjük, hogy a tagdíj befizetési fegyelem nőtt, akárcsak az intézményi hozzájárulások. Így a tavalyi 78 ezres bevétellel szemben az idén 134 ezret könyvelhettünk el. Ezzel együtt kitűzött céljaink és működésünk továbbra is főleg pályázati támogatásoktól függ. 2003-ban három pályázaton nyertünk forrásokat, az alábbi megoszlásban:

1. Az NKÖM 2233/0344 1P sz. pályázatán a Kárpát-medencei egyetemtörténeti levéltári források összegyűjtésére 450 ezer forintot.

2. Az NKA 2203/0101 1P sz. pályázatán a Zsennyén megrendezett, „Az egyetemi levéltárak és az Európai Uniós csatlakozás” c. nemzetközi konferenciára 600 ezer forintot.

3. Az NKÖM 10/04/01/4 3-03-0002/2003 sz. pályázatán 300 ezer forintot működési támogatásként.

Ezek közül az első megvalósítása még folyamatban van, erre haladékot kaptunk, így elszámolása csak 2004-ben lesz esedékes. A támogatás felhasználása még nem kezdődött meg.

A második pályázati célt megvalósítottuk a támogatás 5/6-od részének felhasználásával. A maradványt visszautaltuk, az elszámolást elfogadták. A felhasznált összeg után 5% rezsiköltséget az egyesület visszatarthatott, ami bevételként jelentkezett.

A harmadik pályázati támogatás, mely az egész évi működési költségek fedezésére szolgált volna, meglehetősen későn, csak november 21-én került a számlánkra. Ezért a megvalósítás határidejére módosítást kértünk, amit az NKÖM jan. 31-ig meg is adott. E rövid idő alatt sikerült a keretet teljesen kimeríteni, az elszámolás folyamatban van. Mivel a felhasználás így áthúzodott 2004-re, bizonyos tételek a 2003-as könyvelésben nem szerepelnek. Mindenesetre a teljes 300 ezer forintos összeg felhasználásáról szóló kimutatás elkészült és megtekinthető. E pályázatnak köszönhető elsősorban, hogy egyesületünk megtakarításai 2004-ben jelentősen növekedtek, így lehetőségünk nyílik a pályázatok szükség szerinti előfinanszírozására, a kiegyensúlyozott működés anyagi hátterének biztosítására.

Kiadások

Megnevezés

Összeg

Megjegyzés

Bankköltség

17.485.-

NKÖM működési támogatásból

Étkezés, reprezentáció

40.172.-

Ebből 23.160.- NKÖM támogatásból

Irodaszer, nyomtatvány

3.450.-

NKÖM működési támogatásból

Könyvelés díja

60.000.-

NKÖM működési támogatásból

Telefonköltség

11.600.-

NKÖM működési támogatásból

Utiköltség

44.826.-

NKÖM működési támogatásból

Járulékbefizetés (2002-ről)

2.800.-

NKÖM működési támogatásból

NKA pályázati támogatás felhasználása

498.200.-

Zsennyei szakmai rendezvény összköltsége (5% rezsiköltség visszatartásával)

NKA fel nem használt támogatás visszautalása

101.800.-

Zsennyei rendezvény maradványa

A könyvelő tiszteletdíját az NKÖM-től nyert működési támogatás terhére évi 60 ezer forintra emeltük, amiből 50 ezer kifizetésére azonban csak december közepén került sor.


Budapest, 2004. február 17.

Molnár László sk.
alelnök