Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2014. évi pénzügyi terve

Egyesületünk anyagi helyzete stabil, így működésünk továbbra is megbízható alapokon áll. A nem használt pénzeszközök betétben való elhelyezésével egyrészt stabil tartalékot képeztünk, másrészt a kamatok révén kiegészítő jövedelemhez jutottunk, amelyek ma már felülmúlják (a sajnos csökkenő) szja 1%-ból származókat. Így sikerült enyhítenünk a pályázatoknak való kitettségünket.

Állandó és legfontosabb, biztosan kiszámítható bevételünk továbbra is a tagdíjakból származik (I/1. rovat). Ezek fegyelmezett teljesítése működésünk legfontosabb pillére. Bár a korábbi hátralékokat 2013-ban felszámoltuk, helyettük sajnos újak keletkeztek.

I. Tervezett bevételek 2014

Megnevezés

Összeg

Megjegyzés

1. Tagdíjbevétel

460.000,-

Egyéni és intézményi befizetések

2. Bankszámlakamat

100.000,-

1 M lekötött betét esetén + kamatos kamat

3. NKA vándorgyűlési pályázat

600.000,-

A pályázat még nincs meghirdetve

4 NKA Szakmai módszertani kiadványok előkészítésére

200.000,-

Megnyert pályázat (átutalásra vár)

5. NEA vándorgyűlési pályázat

450.000,-

Elbírálás alatt

6. NEA működési pályázat

300.000,-

Megnyert pályázat (átutalásra vár)

7. Vándorgyűlés részvételi díja

130.000,-

Az előző évihez viszonyított becslés

Összesen:

2.240.000 Ft

Várható kiadásaink összeállításakor általában a 2013. évi felhasználást vettük alapul.

Vándorgyűlésünk költségeinek tervezésénél a teljes megpályázott támogatást és a várható részvételi díjat tüntettük fel. Természetesen, ha ezek a tervezett bevételek elmaradnak a várttól, igyekeznünk kell a költségeket is hasonló arányban csökkenteni, hogy mindenképpen elkerüljük a rendezvény deficitessé válását. Ebben a korábbi évek bevált gyakorlatát követjük.

II. Tervezett kiadások 2014

Megnevezés

Összeg

Megjegyzés

1. Személyi kiadások

102.000,-

Könyvelő megbízási díja

2. Irodaszer, nyomtatvány

25.000,-

Könyvelő jogkövető CD

3. Postaköltség

3.000,-

Küldemények feladási költségei

4. Bankköltség

10.000,-

Pénzforgalmi jutalék + kártyahasználati díj

5. Útiköltség

200.000,-

Kiküldetések (titkár, elnökség útiköltség-térítései)

6. Honlap költségek

70.000,-

Honlap karbantartás munkadíja (50e), domain név fenntartása (20e)

7. Reprezentációs költségek

40.000,-

Egyesületi alkalmak büfé költsége, vgy. ajándék+ különadó

8. Vándorgyűlés

900.000,-

A megpályázandó összeggel és a tervezett részvételi díjbevétellel azonos

9. Pályázatok nevezési díja

25.000,-

10. NKA részére pályázati támogatásból visszafizetés

12.000.-

A vándorgyűlés költsége nem érte el a pályázati támogatásból nyert összeget.

Összesen:

1.477.000 Ft

Budapest, 2014. február 6.

 

Vajda Tamás sk. elnök