A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2010. évi pénzügyi terve

Saját pénztartalékunk kb. 790 ezer Ft-ot tett ki a 2009. év végére (70 ezer forint pályázati forrással együtt), s bár a kiadások a tavalyi évben tovább növekedtek, az egyesület vagyona összességében mégis 175 ezer forinttal gyarapodott az év során.

A 2010. évben célunk a vagyon további szerény mértékű gyarapítása és a 2007-es szint visszaállítása (876 ezer). Ugyanakkor az elmúlt két évben állandósuló bevételi források (egyesületi kiadványok és ajándéktárgyak eladása, SZJA 1%) további fenntartására, esetleges növelésére továbbra is kiemelten figyelmet fordítunk. A működési költségek legnagyobb részéből már nem lehet visszafogni ennél többet. Természetesen minden pályázati lehetőséget igyekeznünk kell megragadni.

Bevételre előreláthatólag ebben az évben is alapvetően két forrásból számíthatunk majd. Állandó és egyedül biztosan kiszámítható bevételünk továbbra is a tagdíjakból származik. Működési célokra, valamint egyes kiadványaink és programjaink lebonyolítására az NKA és az NCA pályázataiból kívánunk megfelelő anyagi eszközöket elnyerni. Továbbra is számítunk az 1%-os adófelajánlásra. Az előző évekhez hasonlóan néhány ezer forint bankszámlakamat is forrásainkat növeli – igaz roppant csekély mértékben.

Tervezett bevételek 2010

Megnevezés

Összeg

Megjegyzés

Tagdíjbevétel

458 000 Ft

Egyéni, intézményi befizetések (78 000 Ft + 380 000 Ft)

Bankszámlakamat

4 000 Ft

Becsült érték a 2008., 2009. éviek alapján

Működési támogatás (NCA)

200.000 Ft

A 2009. évben kapott támogatáshoz viszonyított becslés, de ennél nagyobb összeget kérünk a pályázaton

Adófelajánlások

55.000 Ft

Az előző két évben kapott összegekhez viszonyított becslés

Összesen:

717 000 Ft

Állandó kiadásaink részben személyi, részben dologi jellegűek. Az elmúlt esztendőhöz képest a személyi kifizetések összege változik (a könyvelési díj 80.000 Ft marad, míg a titkári megbízási díj 150.000 Ft-ot tesz ki + járulékokkal együtt kb. 200.000 Ft), ám ezek egy részét igyekszünk a működési pályázatból finanszírozni, illetve nagyobb összeg nyerése esetén teljes egészében. A dologi célú kiadások összegét továbbra is igyekeznünk kell szinten tartani, néhány területen azonban szinte minden évben elkerülhetetlen a növekedés (pl. postaköltség, nyomtatvány, élelmiszer). A kommunikációs költségek közül a tárhelybiztosítás jól kalkulálható, sőt gyakorlatilag ebben az évben nem jelent majd költséget, hiszen 2009 májusában 2 évre előre megváltottuk a tárhelyünket egy akciós lehetőséget kihasználva kedvező áron. A honlap karbantartására egyelőre nem tudunk pontos összeget betervezni, mivel ez alapvetően a honlapra helyezett anyag mennyiségétől, ill. az erre fordított munkaidőtől függ. A 2010. évben pályázati forrásból kívánjuk a honlap szerkezetét és megjelenését is megváltoztatni. Pályázati lehetőség hiányában az elnökség dönthet erről a kérdésről. A bankköltségek esetében stagnálásra vagy emelkedésre lehet számítani az idén is, az útiköltség esetében pedig továbbra is a lehető legkevesebb ráfordítást tervezzük. Reprezentációs célokra az elmúlt évi költségeinkhez hasonló összeget kívánunk költeni. Az MFLSZ vándorgyűlés megrendezését – az előző éviekhez hasonlóan – elsősorban pályázati pénzből, ill. a tagok hozzájárulásából kívánjuk megrendezni, így erre pontos összeget még nem tudtunk tervezni. A pályázati források várható beszűkülése miatt számolnunk kell a tavalyi költségszint visszafogásával, azaz a rendezvény 2 naposra redukálásával.

A biztosnak tűnő kiadásokat a 2009. évi tényleges kiadások összegét figyelembe véve terveztük meg, összesen fél millió Ft-ra. A tervezett bevételnél ez kb. 200 000 Ft-tal kevesebb, tehát a vándorgyűlésre vagy a honlap-fejlesztésre elvileg marad elegendő saját forrás is. De mindez a terv természetesen erősen a tagdíjbevételek és a pályázati támogatások függvénye.

Tervezett kiadások 2010

Megnevezés

Összeg

Megjegyzés

Személyi kiadások

280.000 Ft

Könyvelői munkadíj, titkári megbízási díj+ járulékai

Irodaszer, nyomtatvány

5 000 Ft

Pénzügyi bizonylat- és számlatömbök, xeroxpapír

Postaköltség

10 000 Ft

Küldemények feladási költségei

Bankköltség

25 000 Ft

Netbank használati díj, pénzforgalmi jutalék

Útiköltség

20 000 Ft

Kiküldetések (társszervezetek vándorgyűlései stb.)

Internetes költségek

60 000 Ft

Honlap karbantartás munkadíja, domain név fenntartása

Reprezentációs költségek

40 000 Ft

Közgyűlés, szakmai napok, egyesületi reprezentáció

Múzeumok Majálisa

50 000 Ft

Még nem ismert a részvétel formája, így a felmerülő költségek is csak nagyon hozzávetőlegesek lehetnek (pl. részvétel finanszírozása, anyagköltségek, MFLSZ-póló stb.)

Vándorgyűlés

60 000 Ft

Pályázati  lehetőségtől függ, a kalkulált összeg a 2008. évi adófelajánlás  összege, amelyet erre a célra (is) szeretnénk felhasználni

Összesen:

550 000 Ft

Budapest, 2010. március 11.

Batalka Krisztina sk. titkár                              Dr. Molnár László sk. elnök