A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2009. évi pénzügyi terve

Saját pénztartalékunk 615.701 Ft -ot tett ki a 2008. év végére, az egyesület vagyona 260.642 Ft-tal csökkent az előző esztendőhöz képest.
Ebben az évben célunk a vagyon növekedése, elsősorban a bevételi források lehetséges növelésével , mivel a működési költségek legnagyobb részéből már nem nagyon lehet visszafogni ennél többet. Természetesen minden pályázati lehetőséget igyekeznünk kell megragadni.
Bevételre előreláthatólag ebben az évben is alapvetően két forrásból számíthatunk majd. Állandó és egyedül biztosan kiszámítható bevételünk továbbra is a tagdíjakból származik. Működési célokra, valamint egyes kiadványaink és programjaink lebonyolítására az NKA és az NCA pályázataiból kívánunk megfelelő anyagi eszközöket elnyerni. Továbbra is számítunk az 1%-os adófelajánlásra. Az előző évekhez hasonlóan néhány ezer forint bankszámlakamat is forrásainkat növeli – igaz roppant csekély mértékben.

Tervezett bevételek 2009

Megnevezés

Összeg

Megjegyzés

Tagdíjbevétel

458.000 Ft

Egyéni, intézményi befizetések (78.000+380.000 Ft)

Bankszámlakamat

3.000 Ft

Becsült érték az előző évi alapján (3.135 Ft)

Működési támogatás (NCA)

150.000 Ft

A 2007. évben kapott támogatáshoz viszonyított becslés, de ennél nagyobb összeget kértünk a pályázaton

Adófelajánlások

50.000 Ft

Az előző évben kapott összeghez (61.000 Ft) viszonyított becslés

Összesen:

661.000 Ft

Kiadásaink részben személyi, részben dologi jellegűek. Az elmúlt esztendőhöz képest a személyi kifizetések összege nem változik (a könyvelési díj 80.000 Ft marad, míg a titkári megbízási díj 100.000 Ft-ot tesz ki + járulékokkal együtt kb. 150.000 Ft). A dologi célú kiadások összegét továbbra is igyekeznünk kell szinten tartani, néhány területen (irodaszerek, postaköltség) azonban elkerülhetetlen a növekedés (bár a 2008. év során is sok segítséget kaptunk intézményektől, fenntartóktól). A kommunikációs költségek egy része (pl. tárhelybiztosítás) jól kalkulálható a havi számlázás miatt, a honlap karbantartására egyelőre nem tudunk pontos összeget betervezni, mivel ez alapvetően a honlapra helyezett anyag mennyiségétől, ill. az erre fordított munkaidőtől függ. A bankköltség emelkedése biztosan várható, az útiköltség esetében nem számoltunk jelentős növekedéssel. Reprezentációs célokra az elmúlt évi költségeinkhez képest kisebb összeget kívánunk költeni. Az MFLSZ vándorgyűlés megrendezését – az előző éviekhez hasonlóan – elsősorban pályázati pénzből, ill. a tagok hozzájárulásából kívánjuk megrendezni, így erre pontos összeget még nem tudtunk tervezni.

A költségtervben a nélkülözhetetlen működési költségek probléma nélküli finanszírozása (titkár, könyvelő, bank, posta) mellett a fő hangsúlyokat a honlap fenntartására, a vándorgyűlés megrendezésére és a Múzeumok Majálisán való részvételre kívánjuk helyezni.

A dologi kiadásokat a 2008. évi tényleges kiadások összegét figyelembe véve terveztük meg.

Tervezett kiadások 2009

Megnevezés

Összeg

Megjegyzés

Személyi kiadások

230.000 Ft

Könyvelői munkadíj, titkári megbízási díj+ járulékai

Irodaszer, nyomtatvány

10.000 Ft

Pénzügyi bizonylat- és számlatömbök, xeroxpapír

Postaköltség

10.000 Ft

Küldemények feladási költségei

Bankköltség

35.000 Ft

Netbank használati díj, pénzforgalmi jutalék

Útiköltség

30.000 Ft

Kiküldetések (társszervezetek vándorgyűlései stb.)

Internetes költségek

(weboldal szolgáltatás, honlap karbantartás)

125.000 Ft

Tárhely-biztosítás évi

kb. 25. 000 Ft, a többi a honlap karbantartás munkadíja

Reprezentációs költségek

30.000 Ft

Közgyűlés, szakmai napok, egyesületi reprezentáció

Múzeumok Majálisa

50.000 Ft

Még nem ismert a részvétel formája, így a felmerülő költségek is csak nagyon hozzávetőlegesek lehetnek (pl. részvétel finanszírozása, anyagköltségek, MFLSZ-póló stb.)

Vándorgyűlés

60.000

Pályázati lehetőségtől függ, a kalkulált összeg a 2007. évi adófelajánlás összege, amelyet erre a célra (is) szeretnénk felhasználni

Összesen:

580. 000 Ft

A tervezett bevételnél kb. 80.000 Ft-tal kevesebb, tehát tartalékképzésre lesz lehetőség

 

Budapest, 2009. március 19.

Batalka Krisztina sk. titkár