A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2008. évi pénzügyi terve

– elnökség által elfogadva –

A 2007. év pénzügyi téren az előző időszakokhoz képest kicsivel sikeresebben zárult az MFLSz számára. Saját pénztartalékunk 876. 343 Ft-ot tett ki az esztendő végére, az egyesület vagyona kb. 37.000 Ft-tal növekedett az előző esztendőhöz képest, amelynek oka az egyesület költségtakarékos gazdálkodása volt. Ebben az évben célunk a vagyon szerény növekedésének legalább megtartása, elsősorban a bevételi források lehetséges növelésével, ill. a működési kiadások visszafogásával (itt azonban a fő hangsúlyok igényelte forrásokat továbbra is szeretnénk változatlanul biztosítani). Természetesen minden pályázati lehetőséget is igyekeznünk kell megragadni.
Bevételre előreláthatólag ebben az évben is alapvetően két forrásból számíthatunk majd. Állandó és egyedül biztosan kiszámítható bevételünk továbbra is a tagdíjakból származik. Működési célokra, valamint egyes kiadványaink és programjaink lebonyolítására az NKA és az NCA pályázataiból kívánunk megfelelő anyagi eszközöket elnyerni. Az előző évekhez hasonlóan néhány ezer forint bankszámlakamat is forrásainkat növeli.

Tervezett bevételek 2008

Megnevezés                             Összeg                   Megjegyzés
Tagdíjbevétel                          400. 000 Ft                Egyéni, intézményi befizetések (80. 000+320. 000 Ft)
Bankszámlakamat                      5. 000 Ft                Becsült érték az előző évi alapján
Működési támogatás (NCA)   100. 000 Ft                Előző évi kapott támogatáshoz viszonyított becslés
Összesen:                              505. 000 Ft

Kiadásaink részben személyi, részben dologi jellegűek. Az elmúlt esztendőhöz képest a személyi kifizetések összege nem változik (a könyvelési díj 80.000 Ft marad, míg a titkári megbízási díj 100.000 Ft-ot tesz ki). A dologi célú kiadások összegét igyekeznünk kell szinten tartani, néhány területen (irodaszerek, postaköltség) esetleg csökkenteni. A kommunikációs költségek egy része (pl. tárhelybiztosítás) jól kalkulálható a havi számlázás miatt, a honlap karbantartására egyelőre nem tudunk pontos összeget betervezni, mivel ez alapvetően a honlapra helyezett anyag mennyiségétől, ill. az erre fordított munkaidőtől függ. A bankköltség kis mértékű emelkedése biztosan várható, az útiköltség esetében nem számoltunk növekedéssel, sőt az előző évi költségeinkhez képest kevesebb kiadással számoltunk. Reprezentációs célokra az elmúlt évi költségeinkhez képest nagyobb összeget kívánunk költeni. Az MFLSZ vándorgyűlés megrendezését – az előző éviekhez hasonlóan – elsősorban pályázati pénzből, ill. a tagok hozzájárulásából kívánjuk megrendezni, így erre pontos összeget még nem tudtunk tervezni.
A fő hangsúlyokat a költségtervben a honlap fenntartására, valamint a Levéltári Szemle tematikus számának megjelenésére és a Múzeumok Majálisa megrendezésére kívánjuk helyezni.
A dologi kiadásokat a 2007. évi tényleges kiadások összegét figyelembe véve terveztük meg.

Tervezett kiadások 2008

Megnevezés
Összeg
Megjegyzés
Személyi kiadások
230.000 Ft
Könyvelői megbízási díj, titkári megbízási díj+személyi járulékaik: 80. 000 Ft+100. 000 Ft+ 50. 000 Ft
Irodaszer, nyomtatvány
5.000 Ft
 
Postaköltség
10.000 Ft
 
Bankköltség
30.000 Ft
 
Útiköltség
60.000 Ft
 
Internetes költségek (weboldal szolgáltatás, honlap karbantartás)
130. 000Ft
Tárhely biztosítás évi 21. 000 Ft, a többi a honlap karbantartójának munkadíja
Telefon 20.000 Ft
Reprezentációs költségek
20.000 Ft
Közgyűlés, szakmai napok
Múzeumok Majálisa
100. 000 Ft
NKA-pályázat várható
Tartalék egyéb költségekre
15. 000 Ft
 
Összesen:
650. 000 Ft
 

 

Budapest, 2008. január 22.

Batalka Krisztina
titkár