A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2007. évi pénzügyi terve

A 2006. év pénzügyi téren az előző időszakokhoz képest kevésbé sikeresen zárult az MFLSz számára. Saját pénztartalékunk 780. 344 Ft-ot tett ki az esztendő végére, az egyesület vagyona kb. 60.000 Ft-tal csökkent az előző esztendőhöz képest. Ennek legfőbb oka az volt, hogy működési költségeink egy részét saját vagyonunkból kellett fizetnünk, mivel 2006-ban a működési célú támogatások igen jelentős mértékben visszaestek. Információink szerint 2007-ben további elvonásra lehet számítani. Ebben az évben célunk a vagyon csökkenésének megállítása, elsősorban a működési kiadások visszafogásával. Természetesen minden pályázati lehetőséget is igyekeznünk kell megragadni.
Bevételre előreláthatólag ebben az évben is alapvetően két forrásból számíthatunk majd. Állandó és egyedül biztosan kiszámítható bevételünk továbbra is a tagdíjakból származik. (2006. december 31-én 43 egyéni és 17 intézményi befizető). Működési célokra, valamint egyes kiadványaink és programjaink lebonyolítására az NKA és az NCA pályázataiból kívánunk megfelelő anyagi eszközöket elnyerni. Előzetes információink szerint ebben az esztendőben az Oktatási és Kulturális Minisztérium nem kíván működési célokra pályázati forrásokat biztosítani. Az előző évekhez hasonlóan néhány ezer forint bankszámlakamat is forrásainkat növeli.


Tervezett bevételek 2007

Megnevezés
Összeg
Megjegyzés
Tagdíjbevétel
520. 000 Ft
Egyéni, intézményi befizetések
(tagdíjhátralékok rendezésével)
Bankszámlakamat
10. 000 Ft
Összesen:
530. 000 Ft

Kiadásaink részben személyi, részben dologi jellegűek. Az elmúlt esztendőhöz képest a személyi kifizetések összege nem változik. (a könyvelési díj 80.000 Ft marad, míg a titkári megbízási díj 100.000 Ft-ot tesz ki). A dologi célú kiadások összegét igyekeznünk kell szinten tartani, néhány területen (irodaszerek, postaköltség) esetleg csökkenteni. A kommunikációs költségek egy része (honlap tárhely) jól kalkulálható a havi számlázás miatt, a honlap karbantartására egyelőre nem tudunk pontos összeget betervezni. A bankköltség kis mértékű emelkedése biztosan várható, az útiköltség esetében nem számoltunk növekedéssel, mivel 2007-ben valószínűleg az előző évinél kevesebb vidéki útra kerül sor. Reprezentációs célokra az elmúlt évi tervnek megfelelő összeget kívánunk költeni. A dologi kiadásokat a 2006. évi tényleges kiadások összegét figyelembe véve terveztük meg.

Tervezett kiadások 2007

Megnevezés
Összeg
Megjegyzés
Személyi kiadások
(könyvelési díj, titkári megbízási díj+közterhei )
200.000 Ft
Irodaszer, nyomtatvány
10.000 Ft
Postaköltség
10.000 Ft
Bankköltség
35.000 Ft
Útiköltség
200.000 Ft
Internetes költségek
(weboldal szolgáltatás, honlap karbantartás)
20. 000Ft
A honlap karbantartás összege bizonytalan
Telefon
20.000 Ft
Reprezentációs költségek
45.000 Ft
Összesen:
540. 000 Ft


Budapest, 2007. január 22.

Kissné Bognár Krisztina
titkár