A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2006. évi pénzügyi terve

– elnökség által elfogadásra javasolt –

 

A 2005. év pénzügyi téren is sikeresen zárult az MFLSz számára. Ennek megfelelően saját pénztartalékunk 839.140. Ft-ot tett ki az esztendő végére. Ebben az évben célunk ennek a viszonylagos pénzügyi biztonságnak megtartása, a működési feltételek mellet – amennyiben lehetséges – az egyesület vagyonának gyarapítása.
Bevételre előreláthatólag ebben az évben is alapvetően két forrásból számíthatunk majd. Állandó bevételünk továbbra is az elmúlt esztendőben megemelt tagdíjakból származnak (2005. december 31-én 40 egyéni és 17 intézményi befizető). Működési célokra, valamint egyes kiadványaink és programjaink lebonyolítására az NKA, NKÖM pályázataiból kívánunk megfelelő anyagi eszközöket biztosítani. A táblázatban részben tavalyi pályázatokon erre az esztendőre elnyert összegek, részben az idén benyújtásra kerülő szerepelnek Az előző évekhez hasonlóan néhány ezer forint bankszámlakamat is forrásainkat növeli.

Tervezett bevételek 2006

Megnevezés
Összeg
Megjegyzés
Tagdíjbevétel
420.000 Ft
Egyéni, intézményi befizetések
Pályázati támogatások
292.000 Ft
NKA pályázat magyarországi felsőoktatási intézmények a kezdetektől… levéltári segédlet kiegészítésére, kiadására
752.000 Ft
NKA 2231/0704 pályázat felsőoktatási doktori oklevelek forráskiadvány előkészítésére
450-500.000 Ft
NCA, NKÖM 2006-ban meghirdetett működési célú pályázataiból
208.000 Ft
Honlap fejlesztésre, karbantartásra benyújtott NCA pályázatból
Bankszámlakamat
3000-4000 Ft
Összesen:
2.176.000

Kiadásaink részben személyi, részben dologi jellegűek. Az elmúlt esztendőhöz képest a személyi kifizetések kis mértékben emelkednek. A könyvelési díj összege 80.000 Ft marad, míg a titkári megbízási díj (mivel most már egész évre szól a megbízási szerződés) 100.000 Ft-ot tesz ki. A dolog célú kiadások összege is emelkedni fog előreláthatólag, az irodaszerek, a postaköltség, a telefon költség, bankköltség, valamint a benzinár emelkedése miatt. Ez utóbbi összeg azért is jelentős, mivel a szövetség idei munkatervében számos vidéki esemény és ezzel együtt járó utazás szerepel. A dologi kiadásokat a 2005. évi összegeket alapul véve, illetve az internetes szolgáltatások esetén 2006. évi árajánlatok figyelembe vételével terveztük.


Tervezett kiadások 2006

Megnevezés
Összeg
Megjegyzés
Személyi kiadások
(könyvelési díj, megbízási díj+közterhei )
200.000 Ft
Irodaszer, nyomtatvány
15.000 Ft
Postaköltség
10.000 Ft
Bankköltség
30.000 Ft
Útiköltség
200.000 Ft
Internetes költségek
(weboldal szolgáltatás, honlap karbantartás)
208.000 Ft
2006. évi árajánlat alapján
Telefon
20.000 Ft
Reprezentációs költségek
45.000 Ft
Összesen:
728.000

Budapest, 2006. február 2.


Kissné Bognár Krisztina
titkár