A Nagoya Egyetem Levéltára

http://nua.jimu.nagoya-u.ac.jp/
(a levéltári honlapnak sajnos nincs angol nyelvű verziója, viszont letölthető az alábbi angol nyelvű ismertető: http://www.nagoya-u.ac.jp/en/out/pdf/bulletin06_07/45nua.pdf)

Nagoya, Japán negyedik legnagyobb városa közel 400 km-re fekszik Tokiótól. Egy régi kastélyvárosnak is nevezhető, rendezett úthálózata és széles körutjai rendezett városképet biztosítanak. A környék a porcelánipar, lakozott cikkek, és egyéb kézműves ipar központja.
A város szívétől nem messze áll a Nagoya Kastély, amely a Tokugawa klán rezidenciája és katonai centruma volt. A város környékén számos fazekasműhely található, valamint az Ise Nemzeti Park, amelynek területén áll a legnagyobb tiszteletnek örvendő sintó szentély egész Japánban.
A Nagoya Egyetem első jogelőd intézménye az 1871-ben alakult ideiglenes orvosi iskola (1878-tól általános orvosi iskola), amely 1903-ban lett főiskola, majd 1939-ben – már nemcsak orvostudományt oktató – ún. császári egyetem. 1947-1949 között alakultak ki mai szervezetének fő pillérei: orvosi, mérnöki, természettudományos, jogi és közgazdasági, valamint levelező és később agrártudományi iskolái. 2004-ben nemzeti egyetemi testületté alakult az intézmény. A rendkívül érdekes és számunkra ismeretlen japán felsőoktatási modellről részletesebben lásd prof. dr. Hrubos Ildikó tanulmányát:
www.hier.iif.hu/hu/letoltes.php?fid=kutatas_kozben/63

A Nagoya Egyetem Levéltára (japánul: Daigaku Bunsyo Shiryousitsu) a campus egyik szélén, az adminisztratív-igazgatási irodaépületek egyikében található. 1996-ban jött létre annak az alkalomnak köszönhetően, hogy egy évvel korábban olyan hivatalt állítottak fel az egyetemen, amelynek feladata az egyetem történetének összeállítása volt az intézmény 50. évfordulójára készülve.
A levéltár fő feladatai: az egyetem iratainak levéltári felügyelete, az egyetemtörténeti hivatal által összegyűjtött anyagok elhelyezése és megőrzése, az egyetem történeti anyagainak gyűjtése, őrzése, használhatóvá tétele, valamint levéltár-tudományi és felsőoktatás-történeti kutatások végzése.
A levéltár főbb fondjai: intézményi iratok, oral history gyűjtemény, rajzok, képek, fotók, visszaemlékezés-gyűjtemény, kéziratok. A levéltár információt nyújt az egyetemmel kapcsolatos iratokból, illetve a 2002. évben két interdiszciplináris kurzust is tartott egyetemtörténeti és „dokumentumismereti” témákban. Kétféle kiadványsorozata van: évente Levéltári Közleményeket, illetve félévente Levéltári Híreket adnak ki. Emellett publikál az immár 10. kötetnél tartó egyetemtörténeti könyvecskében. Az egyetem honlapján – némi keresgélés után – elérhető egy, a levéltár által készített segédanyag, amely az egyetemi iratkezeléshez kapcsolódik, illetve egy esettanulmány, amely tulajdonképpen a levéltár használatához nyújt segítséget. A levéltár személyzete 3 főből áll: egy levéltáros és két tudományos munkatárs, ebből egyikük referenciája a levéltártan, egy másiké pedig az iratkezelés és ennek levéltári felügyelete. Mindhárom munkatárs foglalkozik emellett egyetemtörténeti kutatásokkal is.