A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2011. évi munkaterve

Fő törekvésünk, hogy az eddig elért eredményeket megőrizzük, továbbfejlesszük, illetve kamatoztassuk, változatlan maradt. Munkatervünket a tavalyi tapasztalatok alapján reális lehetőségeinkhez igazítottuk. A gazdasági környezet megváltozása, a lényegesen beszűkült pályázati lehetőségek miatt folyamatosan előtérben marad az egyesület pénzügyi helyzetének stabilizálása, az egyesületi vagyon értékének megőrzése, lehetőség szerinti további növelése.

1. Közgyűlés

Felelős: elnök, titkár

Határidő: 2011. márc. 10.

2. Szakmai nap

Műhelybeszélgetés az egyetemi levéltári anyagok digitalizálásának helyzetéről – az eddigi munka tapasztalatai, a továbblépés lehetőségei

Budapest, SZIE Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum, 2011. április 7.

Felelős: elnök, Zsidi Vilmos

Határidő: 2011. ápr. 7.

NKA 2204/0070 (225.000,-)

3. MFLSZ-kiadvány megjelentetése

Felelős: elnök, Batalka Krisztina, Zsidi Vilmos

Határidő: 2011. jún. 30.

NCA-CIV-10-E-0325 (329.250,-)

4. Az MFLSZ honlapjának továbbfejlesztése

Felelős: elnök, Zsidi Vilmos, Varga Júlia

Határidő: 2011. dec. 31.

5. Vándorgyűlés megszervezése

– Egyetemi autonómia a levéltári források tükrében Magyarországon

– A levéltárak szerepe a fenntartók arculatformálásában

Felelős: elnök, titkár, Lengvári István, Osváth Zsolt, Zsidi Vilmos

Határidő: 2011. aug. 29-31.

6. Együttműködés az MTA Egyetemtörténeti Albizottsággal (ld. még 8. pont), illetve az MLE Oktatás- és Tudománytörténeti Szekciójával (részvétel a szekció szakmai napján)

Felelős: elnök, alelnök, Zsidi Vilmos

Határidő: 2011. dec. 31.

7. A magyarországi felsőoktatási intézmények képesítő és doktori okleveleinek összegyűjtése a kezdetektől 1948-ig

Felelős: Osváth Zsolt, Zsidi Vilmos

Határidő: 2011. dec. 31.

8. Újabb külföldi szakmai kapcsolatok kiépítése (lengyel, német), illetve a társegyesületekkel történő együttműködés (május: Krakkói egyetemi levéltár meglátogatása, június: egyetemi levéltári konferencia Szászországban, szeptember: egyetemtörténeti konferencia Prágában)

Felelős: elnök, alelnök

Határidő: 2011. dec. 31.

9. „Évfordulók a magyar felsőoktatásban” c. összeállítás kibővítése kari szintig

Felelős: Dr. Kiss Márton

Határidő: 2011. dec. 31.

Budapest, 2011. február 25.

Dr. Molnár László sk.

elnök