A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2008. évi munkaterve

– közgyűlés által elfogadva –

Fő törekvésünk, – hogy a tárgyévben az eddig elért eredményeket megőrizzük, tovább fejlesszük, illetve kamatoztassuk – változatlan maradt. Célunk az egyetemi levéltárak munkájának segítése. Azokban az intézményekben pedig, ahol még nincs ilyen gyűjtemény, továbbra is szorgalmazzuk azok megalakítását. A gazdasági környezet megváltozása miatt ismét előtérbe került a pénzügyi helyzet konszolidálása, az egyesületi vagyon értékének megőrzése. Jelen körülmények között ez a célkitűzés a takarékos működés által látszik megvalósíthatónak.
2008-ban az alábbi területekre és tevékenységekre koncentráljuk erőinket:

1., Szakmai jövőkép kidolgozása
(Dr. Szögi László – Zsidi Vilmos – Batalka Krisztina)
Határidő: 2008. január 31.

2., Levéltári Szemle tematikus szám összeállítása
(Zsidi Vilmos – Dr. Molnár László)
Határidő: 2008. március 31.

3., Bekapcsolódás a Múzeumok Majálisa c. rendezvény szervezésébe
(Pőr Csilla – Zsidi Vilmos – Batalka Krisztina – Lajkó Istvánné)
Határidő: a rendezvény időpontja

4., AZ MLE vándorgyűlésen felsőoktatási levéltári szekció szervezése
(Dr. Szögi László – Pőr Csilla)
Határidő: 2008. augusztus 25.

5., MFLSZ szakmai nap (konferencia az egyetemi levéltárakban őrzött anyagok és a társadalomtörténeti kutatások kapcsolódási pontjairól, a történettudományi kutatások megváltozott forrásszükségleteiről és forrásértékeléséről, különös tekintettel a hallgatói adatbázisokra)
(Lengvári István)
Határidő: 2008. november 13.

6., A magyarországi felsőoktatási intézmények képesítő és doktori okleveleinek összegyűjtése a kezdetektől 1948-ig (az előző évi munka folytatása)
(Zsidi Vilmos – Osváth Zsolt)
Határidő: folyamatos

7., „Intézményi évfordulók a magyar felsőoktatásban” c. összeállítás
(Dr. Kiss Márton)
Határidő: 2008. június 30.

8., Az MFLSZ honlapjának frissítése és fejlesztése, a Hírlevél dinamizálása
(Batalka Krisztina)
Határidő: folyamatos

9., Az egyetemi levéltári honlapok áttekintése, javaslat az „egységes” tartalmi megjelenésre
(Dr. Molnár László – Varga Júlia)
Határidő: folyamatos

10., Vándorgyűlés megszervezése (Debrecen – Észak-Partium – Kárpátalja)
(Zsidi Vilmos – Pőr Csilla – Batalka Krisztina)
Határidő: folyamatos

11., Külföldi szakmai kapcsolat továbbépítése, illetve a társegyesületekkel történő együttműködés
(Dr. Szögi László – Dr. Molnár László)
Határidő: folyamatos

12., Pályázati lehetőségek folyamatos és naprakész figyelemmel kísérése
(Batalka Krisztina)
Határidő: folyamatos

Budapest, 2008. február 26.

Zsidi Vilmos sk.
elnök