A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2007. évi munkaterve

Fő törekvésünk, hogy a tárgyévben az eddig elért eredményeket megőrizzük, tovább fejlesszük, illetve kamatoztassuk. Segítsük az egyetemi levéltárak munkáját, azokban az intézményekben pedig, ahol még nincs ilyen gyűjtemény, továbbra is szorgalmazzuk azok megalakítását.
2007-ben az alábbi területekre és tevékenységekre koncentráljuk erőinket:

1. A magyarországi felsőoktatási intézmények képesítő és doktori okleveleinek összegyűjtése a kezdetektől 1948-ig. (az előző évi munka folytatása)
Határidő: 2007. november 30.
Felelős: Zsidi Vilmos – Osváth Zsolt

2. A magyarországi világi felsőoktatási intézmények 1956-ban (forráskiadvány szerkesztés, kiadás)
Határidő: 2007. második félév (megjelenés)
Felelős: Zsidi Vilmos – Osváth Zsolt

3. A kárpát-medencei magyar felsőoktatás dokumentumairól forrásjegyzék (esetleg másolat) összegyűjtése. Kutatás a Magyar Nemzeti Múzeumban.
Határidő: folyamatos
Felelős: Zsidi Vilmos – Osváth Zsolt

4. Az MFLSZ honlapjának frissítése és fejlesztése
Határidő: folyamatos
Felelős: Kissné Bognár Krisztina – Batalka Krisztina

5. Egyetemi levéltár szervezésének elősegítése a Nyugat-Magyarországi Egyetem mosonmagyaróvári campusán
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: Szemerey Tamásné – Zsidi Vilmos – Pőr Csilla

6. Külföldi szakmai kapcsolat továbbépítése, illetve a társegyesületekkel történő együttműködés.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Szögi László – Molnár László – Batalka Krisztina

7. „Évfordulók a magyar felsőoktatásban 2007-ben” hírlevél összeállítása
Határidő: 2007. február 19.
Felelős: dr. Kiss Márton

8. Angol nyelvű tájékoztató kiadvány összeállítása a magyarországi világi felsőoktatási intézmények levéltárairól
Határidő: 2007. november 12.
Felelős: dr. Molnár László

Budapest, 2007. január 16.

Zsidi Vilmos
elnök sk.