A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség 2006. évi munkaterve

– az elnökség által elfogadásra javasolt –

Fő törekvésünk, hogy a tárgyévben az eddig elért eredményeket megőrizzük, tovább fejlesszük, illetve kamatoztassuk. Segítsük az egyetemi levéltárak munkáját, azokban az intézményekben pedig, ahol még nincs ilyen gyűjtemény, továbbra is szorgalmazzuk azok megalakítását.
2006-ban az alábbi területekre és tevékenységekre koncentráljuk erőinket:

1. Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójáról.
a. 1956-os emlék könyv összeállítása az egyetemi, főiskolai eseményekről és ennek kiadása
Határidő: 2006. október 1.
Felelős: Zsidi Vilmos – dr. Szögi László – Osváth Zsolt

b. Vándorgyűlés és konferencia az 1956-os egyetemi eseményekről a Szegedi Egyetemen
Határidő: 2006. október 1.
Felelős: Vajda Tamás – Osváth Zsolt

2. A magyarországi felsőoktatási intézmények képesítő és doktori okleveleinek összegyűjtése a kezdetektől 1948-ig. (NKA pályázat)
Határidő: 2006. november 30.
Felelős: Zsidi Vilmos – Osváth Zsolt

3. A magyarországi világi felsőoktatási intézmények a kezdetektől 1944/1953-ig c. közös levéltári segédlet kiegészítése és kiadása (NKA pályázat)
Határidő: 2006. szeptember 30.
Felelős: Zsidi Vilmos – Osváth Zsolt – Molnár László

4. A kárpát-medencei magyar felsőoktatás dokumentumairól forrásjegyzék (esetleg másolat) összegyűjtése. Kutatás a Magyar Nemzeti Múzeumban.
Határidő: folyamatos
Felelős: Zsidi Vilmos – Osváth Zsolt

5. Az MFLSZ honlapjának frissítése és fejlesztése (NCA pályázat beadása)
Határidő: folyamatos
Felelős: Kissné Bognár Krisztina – Batalka Krisztina

6. Egyetemi levéltár szervezésének elősegítése

a. a Nyugat-Magyarországi Egyetem mosonmagyaróvári campusán
Határidő: 2006. december 30.
Felelős: Szemerey Tamásné – Zsidi Vilmos – Pőr Csilla

b. a Debreceni Egyetemen
Határidő: folyamatos
Felelős: Osváth Zsolt – Zsidi Vilmos
c. a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen
Határidő: folyamatos
Felelős: Kissné Bognár Krisztina

7. Megemlékezés a hazai mezőgazdasági akadémiák megalapításának 100. évfordulójáról.
Határidő: 2006. február 23.
Felelős: Pőr Csilla

8. Külföldi szakmai kapcsolat továbbépítése, illetve a társegyesületekkel történő együttműködés.
Határidő: folyamatos
Felelős: dr. Szögi László – Molnár László – Batalka Krisztina

Budapest, 2006. február 2.

Zsidi Vilmos
elnök sk.